Hvordan bør skolen behandle kontroversielle tema?
Kjønnsmangfold og transpersoners rettigheter er tema som har blitt stadig mer aktualisert og debattert. Ofte kan debatten oppleves som belastende for mennesker som tilhører denne gruppen. (Ill.foto: Istockphoto)

Hvordan bør skolen behandle kontroversielle tema?

Det som for noen er fullstendig ukomplisert, kan for andre oppleves som kontroversielt. Hvordan skal skoleledere håndtere potensielt kontroversielle tema på skolen. Dette er utgangspunktet for en ny manual utarbeidet av Europarådet. Manualen er på norsk og kan lastes ned fra Europarådets hjemmesider. Lenke finner du nederst i denne artikkelen.

Europarådet har nylig publisert en manual til bruk for skoleledere, som heter «Å håndtere uenighet – Strategier for å håndtere uenighet og undervise i kontroversielle tema i skolen».  Manualen er utviklet med deltakelse fra ulike europeiske land, blant annet Sverige.

Kontroversielle tema, slik det er definert i denne manualen, er spørsmål som vekker sterke følelser og splitter oppfatninger og meninger i lokalmiljøer og samfunn, og ofte også i klasserommet.

Hva som er kontroversielle spørsmål, og hvor kontroversielle de oppleves som, kan variere fra land til land og også mellom skoler i ulike land.

For eksempel kan et tema som likekjønnede ekteskap være relativt uproblematisk i noen europeiske land, mens det fortsatt er et kontroversielt tema i andre land. Likeledes kan tema knyttet til for eksempel religion, radikalisering og vanskelig internasjonale konflikter hvor folkegrupper står mot hverandre, være kontroversielle. Listen kan gjøres lang og «nye» tema som nettmobbing og klimaspørsmål kan dukke opp eller få ny aktualitet.

Å håndtere kontroversielle spørsmål kan være krevende både for skolen og den enkelte lærer. Men det å lære seg å håndtere kontroversielle spørsmål på en god måte, er en av grunnsteinene i et demokratisk samfunn.

Målet med manualen er å hjelpe skoleledere til å tenke over hvordan uenighet og kontroversielle tema håndteres på skolen, og hva man kan kanskje kan forbedre i dette arbeidet. Du finner den norske utgaven av manualen her. 

 

 

Europarådet

Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 46 medlemsstater.

Rådets viktigste oppgave er å verne om menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten. Dette skjer blant annet gjennom avtaler og konvensjoner.

Med unntak av Russland, Belarus og Kosovo er alle europeiske land medlemmer av Europarådet.

Relaterte artikler

Sammen må vi styrke elevenes kunnskap i matte, lesing og naturfag

Pisa undersøkelsen som kom i dag, føyer seg inn i rekken av undersøkelser som viser at elevene våre skårer dårlig på matte, lesing og naturfag. Utviklingen går dessverre i feil retning. –  Vi har pekt på behovet for at skolene får tilstrekkelig med ressurser for å kunne gi opplæring av høy kvalitet, sier leder av […]

Nyheter

Må sikre nok ledelsesressurser i SFO

Statsbudsjettforlik mellom regjeringen og SV er i havn og diskuteres og vedtas på Stortinget i dag.

Nyheter

Kronprins Haakon delte ut skolepris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole fikk Dronning Sonjas skolepris 2023 for sitt grundige arbeid med inkludering og likeverd. Prisen ble utdelt av Kronprins Haakon.

Nyheter