Bli med på virtuell workshop om endringsledelse den 20. februar
Ill.foto: Istockphoto

Bli med på virtuell workshop om endringsledelse den 20. februar

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa.

Den første workshopen holdes på tirsdag den 20. februar, klokken 13.00 – 14.30, og temaet for workshopen er endringsledelse.

Å lede og håndtere endringer kan være utfordrende og komplisert, og ofte preget av usikkerhet. I denne økten vil man se nærmere på spesifikke aspekter som har betydning for ledelse og håndtering av endring, og hvordan man kan involvere organisasjonen i arbeidet.

Du kan lese mer om workshopen og registrere deg som deltaker på denne lenken.

Relaterte artikler

Pekefinger eller støttespiller: Hva blir statsforvalterens rolle under den nye opplæringsloven?

Statsforvalteren har ansvar for å ivareta rettssikkerheten til blant annet elever i skolen. Når ny opplæringslov trer i kraft, vil det medføre noen endringer i statsforvalterens rolle, blant annet når det gjelder skolemiljøsaker, omtalt i kapittel 12 (tidligere kapittel 9A).

Nyheter

Har kunstig blitt naturlig?

På Vika videregående i Oslo er skoledagen preget av både kunstig og naturlig intelligens. Hva er erfaringen?

Nyheter | Fagartikler

Mobilfrie klasserom: Striden som aldri stilner

Etter at den nasjonale anbefalingen om mobilfrie klasserom kom tidligere i år, har debatten rast om strengere reguleringer er veien å gå. Rosenborg ungdomsskole i Trondheim har vært mobilfri skole i seks år, men fortsatt kjemper elevene en daglig kamp for å få bruke mobilen mer.

Nyheter | Fagartikler