Barn og unge må prioriteres først
Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet.

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Flere elever opplever at de blir mobbet, mange strever med ufrivillig skolefravær, og det rapporteres om en betydelig økning av vold og uro som rammer både elever og voksne i skolen.

– Skoleledere slår alarm om en situasjon hvor manglende ressurser fører til at skolene ikke klarer å innfri lovpålagte plikter. Nå ber vi om et møte med Kunnskapsdepartementet fordi situasjonen er alvorlig, sier Stig Johannessen, leder av Skolelederforbundet.

Mange lærere opplever at de får ansvar for forhold som ligger utenfor deres kompetanse og kapasitet, med en stadig mer mangfoldig elevgruppe med økt oppfølgingsbehov. Resultatet blir at stadig flere elever ikke opplever en trygg skolehverdag med faglig mestring og sosial inkludering.

I brevet til Kunnskapsdepartementet legger organisasjonene vekt på at det krever et godt tverrfaglig og helhetlig arbeid for å ivareta barns behov og rettigheter. Det innebærer tilstrekkelig med ansatte i skoler og barnehager, bredt sammensatt kompetanse og godt samarbeid med støttetjenester på tvers av sektorer.

– Det haster, og vi forventer rask handling. Vi kan ikke sitte stille å se på at det kuttes i barnehage og skole og at barn og unge ikke får den hjelpen de trenger, sier Stig Johannessen.

Et sterkt lag rundt barna vil bidra til å forebygge at utfordringer og utenforskap oppstår, og at barn i
sårbare situasjoner får rask og riktig hjelp.

I brevet peker de fire organisasjonene på at det er store ulikheter mellom kommunene og at det er behov for en mer helhetlig og systematisk tilnærming fra myndighetene.

Her kan du lese brevet til Kunnskapsdepartementet.

Relaterte artikler

Pekefinger eller støttespiller: Hva blir statsforvalterens rolle under den nye opplæringsloven?

Statsforvalteren har ansvar for å ivareta rettssikkerheten til blant annet elever i skolen. Når ny opplæringslov trer i kraft, vil det medføre noen endringer i statsforvalterens rolle, blant annet når det gjelder skolemiljøsaker, omtalt i kapittel 12 (tidligere kapittel 9A).

Nyheter

Har kunstig blitt naturlig?

På Vika videregående i Oslo er skoledagen preget av både kunstig og naturlig intelligens. Hva er erfaringen?

Nyheter | Fagartikler

Mobilfrie klasserom: Striden som aldri stilner

Etter at den nasjonale anbefalingen om mobilfrie klasserom kom tidligere i år, har debatten rast om strengere reguleringer er veien å gå. Rosenborg ungdomsskole i Trondheim har vært mobilfri skole i seks år, men fortsatt kjemper elevene en daglig kamp for å få bruke mobilen mer.

Nyheter | Fagartikler