Arbeidstidsavtalen for barnehage og SFO er forlenget med to år
Spesialrådgiver Kjersti Myklebust fra KS og nestleder Mona Søbyskogen i Skolelederforbundet undertegnet avtalen.

Arbeidstidsavtalen for barnehage og SFO er forlenget med to år

SFS 2201 forhandlingene, forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for barnehagene og SFO i KS-området, startet onsdag den 13.desember og ble avsluttet tirsdag 19.desember. Partene er enige om å forlenge avtalen for to nye år.

Det er første gang Skolelederforbundet har sittet rundt forhandlingsbordet, og våre krav om en sikring av større ledelsesressurs i barnehage og SFO fikk vi dessverre ikke gjennomslag for.

– Skolelederforbundet krevde styrking av ledelse i barnehage og SFO. Vi mener at en barnehage skal ha styrer i hel stilling, og at ledelsen i både barnehager og SFO må få rom til å prioritere pedagogisk utviklingsarbeid. Det Skolelederforbundet oppnådde i forhandlingene var at den gjeldende avtalen blir forlenget med to år, og at leders handlingsrom er satt på agendaen, sier nestleder Mona Søbyskogen.

Skolelederforbundet er bekymret over mangelen på et nasjonalt løft for lederne.

–  Vi vil fortsette å jobbe for at lederne skal få det nasjonale løftet de trenger for å kunne få nok rom til å sikre pedagogisk utvikling. Vi må sikre rekruttering og kunne beholde og motivere de viktigste lederne.

Det å satse på kvalitet i barnehage og SFO er noe av det viktigste vi kan gjøre nå, avslutter nestleder i Skoleforbundet Mona Søbyskogen med.

Her kan du lese protokollen.

Her er avtalen som gjelder til 31. desember 2025

Her finner du Veileder til SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager
– om arbeidstid i skolefritidsordning og skole

Relaterte artikler

Pekefinger eller støttespiller: Hva blir statsforvalterens rolle under den nye opplæringsloven?

Statsforvalteren har ansvar for å ivareta rettssikkerheten til blant annet elever i skolen. Når ny opplæringslov trer i kraft, vil det medføre noen endringer i statsforvalterens rolle, blant annet når det gjelder skolemiljøsaker, omtalt i kapittel 12 (tidligere kapittel 9A).

Nyheter

Har kunstig blitt naturlig?

På Vika videregående i Oslo er skoledagen preget av både kunstig og naturlig intelligens. Hva er erfaringen?

Nyheter | Fagartikler

Mobilfrie klasserom: Striden som aldri stilner

Etter at den nasjonale anbefalingen om mobilfrie klasserom kom tidligere i år, har debatten rast om strengere reguleringer er veien å gå. Rosenborg ungdomsskole i Trondheim har vært mobilfri skole i seks år, men fortsatt kjemper elevene en daglig kamp for å få bruke mobilen mer.

Nyheter | Fagartikler