Arbeidstidsavtalen for barnehage og SFO er forlenget med to år
Spesialrådgiver Kjersti Myklebust fra KS og nestleder Mona Søbyskogen i Skolelederforbundet undertegnet avtalen.

Arbeidstidsavtalen for barnehage og SFO er forlenget med to år

SFS 2201 forhandlingene, forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for barnehagene og SFO i KS-området, startet onsdag den 13.desember og ble avsluttet tirsdag 19.desember. Partene er enige om å forlenge avtalen for to nye år.

Det er første gang Skolelederforbundet har sittet rundt forhandlingsbordet, og våre krav om en sikring av større ledelsesressurs i barnehage og SFO fikk vi dessverre ikke gjennomslag for.

– Skolelederforbundet krevde styrking av ledelse i barnehage og SFO. Vi mener at en barnehage skal ha styrer i hel stilling, og at ledelsen i både barnehager og SFO må få rom til å prioritere pedagogisk utviklingsarbeid. Det Skolelederforbundet oppnådde i forhandlingene var at den gjeldende avtalen blir forlenget med to år, og at leders handlingsrom er satt på agendaen, sier nestleder Mona Søbyskogen.

Skolelederforbundet er bekymret over mangelen på et nasjonalt løft for lederne.

–  Vi vil fortsette å jobbe for at lederne skal få det nasjonale løftet de trenger for å kunne få nok rom til å sikre pedagogisk utvikling. Vi må sikre rekruttering og kunne beholde og motivere de viktigste lederne.

Det å satse på kvalitet i barnehage og SFO er noe av det viktigste vi kan gjøre nå, avslutter nestleder i Skoleforbundet Mona Søbyskogen med.

Her kan du lese protokollen.

Her er avtalen som gjelder til 31. desember 2025

Her finner du Veileder til SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager
– om arbeidstid i skolefritidsordning og skole

Relaterte artikler

Opplæringslov, hovedtariffoppgjør og kompetanseheving

Vi er inne i en travel periode i skolen. Det er mye som skjer på en gang. Altfor mye til å nevne alt, men noen av sakene kan ikke nevnes for ofte.

Nyheter

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter