Håndbok for fylkeslagene


I denne håndboken finner du mer informasjon om oppgaver, arbeidsrutiner og forventninger knyttet til vervet som fylkesleder i Skolelederforbundet, samt en beskrivelse av systemene og kanalene som brukes.