YS Kommune krever solid lønnsløft i kommunene
- Vi trenger å betale langt bedre for kompetansen hvis vi fortsatt skal ha dyktige ansatte i kommunal sektor. Lønnen må opp slik at kvalifiserte søker seg dit, sier Trond Ellefsen, leder i YS Kommune.

YS Kommune krever solid lønnsløft i kommunene

‑ Lønnen må opp for at det skal være attraktivt å jobbe i kommunen. Nå er det på tide med solide lønnstillegg for dem som jobber i kommunene.

Dette er den klare beskjeden fra lederen av YS Kommune, Trond Ellefsen, når han mandag leverer kravet for lønnsoppgjøret 2024 fra YS kommune til arbeidsgiverorganisasjonen KS. Mandag starter lønnsoppgjøret for 450.000 kommuneansatte.

‑ Vi krever et skikkelig lønnsløft i for våre grupper årets lønnsoppgjør. De siste årene har prisene økt mer enn lønnen. Det merker vi alle på lommeboka. I tillegg kommer de økte rentekostnadene. Det gjør at vi i årets oppgjør trenger reallønnsvekst, sier Ellefsen som også er leder for Delta som er det største forbundet i YS Kommune.

YS kommune krever blant annet:
Reallønnsvekst for medlemmene
Kompetanse og utdanning må gi lønnsmessig uttelling
Reelle muligheter for kompetanseutvikling
Heltidskultur og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
God oppgavedeling

Beholde og rekruttere
Kommuner landet rundt melder om store problemer med å rekruttere ansatte.

‑ Vi trenger å betale langt bedre for kompetansen hvis vi fortsatt skal ha dyktige ansatte i kommunal sektor. Lønnen må opp slik at kvalifiserte søker seg dit, sier Ellefsen.

Særlig trenger de viktige fagarbeidergruppene og de med treårig høgskoleutdannelse lønnsløft i år.

‑ Skal kommunesektoren vinne kampen om unge arbeidstakere må dagens ungdom se at det er attraktivt å utdanne seg for arbeid i kommunene. Lønn og arbeidsforhold er vesentlige faktorer når unge skal velge yrke og yrkesliv.

Rammen for frontfaget endte på 5,2 prosent. Det er et godt utgangspunkt for å sikre reallønnsvekst for våre medlemmer i kommunal sektor, men er ikke en fasit for oppgjøret, sier Ellefsen.

– Alle ansatte i kommunene er like viktige
‑ Det er avgjørende at våre viktige grupper blir prioritert.  Alle ansatte i kommunene er viktige for å sikre gode velferdstjenester.

Dette er YS Kommune

YS Kommune består av YS-forbundene Skolelederforbundet, Delta, Parat og Yrkestrafikkforbundet.

Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting.

Størsteparten av medlemmene arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en god del arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av de tjenestene kommuner og fylkeskommuner tilbyr.

Frist 30. april

Partene i oppgjøret i kommunene har frist fram til 30. april klokken 24.00 med å komme fram til et resultat.

Relaterte artikler

Kommuneoppgjøret er i havn – reallønnsvekst og satsing på kompetanse!

Det er enighet i tarifforhandlingene i Kommunalsektor mellom KS og LO, UNIO og YS. Akademikerne brøt forhandlingene. I statlig sektor og i Oslo kommune ble det også brudd.

Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv

YS Stat har brutt forhandlingene med staten – oppgjøret går til mekling

Partene i statsoppgjøret kom ikke til enighet i årets forhandlinger. Dermed fortsetter oppgjøret med mekling.

Nyheter | Lønn og arbeidsliv