Kommuneoppgjøret er i havn – reallønnsvekst og satsing på kompetanse!
Kommuneoppgjøret på 5,2 prosent sikrer reallønnsvekst. Fra venstre: Forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet, leder for YS kommune Trond Ellefsen og nestleder i Delta Marit Solheim.

Kommuneoppgjøret er i havn – reallønnsvekst og satsing på kompetanse!

Det er enighet i tarifforhandlingene i Kommunalsektor mellom KS og LO, UNIO og YS. Akademikerne brøt forhandlingene. I statlig sektor og i Oslo kommune ble det også brudd.

– Vi er glade for at vi har kommet i mål med et oppgjør som sikrer reallønnsvekst. I KS-sektoren ble resultatet på 5,2%. Av dette er det satt av 1,1 % til de lokale forhandlingene i Kap 4.  Dette resultatet gir gode rammer for de kommende lokale forhandlingene, sier leder av Skolelederforbundet Stig Johannessen.

Det har vært viktig for Skolelederforbundet å sikre reallønnsvekst.

–  Ledere i skoler og barnehager har ikke fått reallønnsvekst de siste årene.  Vi lever i en dyrtid, og vi ser at ledere innen oppvekst, skole og utdanning har fått mindre igjen. Vi er fornøyd med at vi har fått til en forståelse for at det er nødvendig å prioritere de viktigste lederne, sier Johannessen.

Skolelederforbundet er også fornøyd med at partene er enige om å imøtekomme kravet om økt kompetanse i kommunene. Det er viktig at dette omfatter alle ansatte i kommunene, også skoleledere slik at de også får den samme muligheten til kompetanseheving med frikjøp.

– Den enigheten som er oppnådd gir oss et godt utgangspunkt for at skoleledere blir ivaretatt på lik linje med øvrige tilsatte i kommune Norge. Det stadig økende behovet for kompetanse betyr at også ledere trenger en kompetanseutviklingsplan.

– Det vil si kompetanseutvikling som bidrar til faglig påfyll og som motiverer ledere til å drive frem de prosessene som er nødvendige for å svare ut de krav og forventninger som stilles oss ledere – og til alle ansatte i barnehagene og skolene.

–  Vi må sammen arbeide for at dette fremforhandlede punktet realiseres og at det følges av midler, uttaler forbundsleder Stig Johannessen.

Skolelederforbundets forventninger om at lederne skulle få et løft i årets lønnsoppgjør er innfridd, men det er først i de lokale forhandlingene vi ser det endelige resultatet.

– Kommunene må gi ledere i oppvekstsektoren handlingsrom til å utøve godt lederskap. Vårt samfunnsoppdrag er stort – og vi må løse det sammen. Utfordringene vi nå står overfor, stiller store krav. Derfor er Skolelederforbundet glad for at ledere i skoler og barnehager får en bedre lønnsmessig uttelling som gjenspeiler kompleksiteten, ansvaret og kravene til lederjobbene.

Resultatet i kommunal sektor indikerer at KS  signaliserer at lønn og arbeidsvilkår er et viktig virkemiddel for å forhindre at vi mister de beste lederne innen utdanning og oppvekst.

– Denne rammen er nødvendig for å unngå at vi mister dyktige ledere i skole og barnehage. De enkelte kommunene er nødt til å ta på alvor at ledernes lønn må styrkes og arbeidsvilkårene bedres for å forhindre lederflukt fra sektoren, Stig Johannessen.

Her finner du Protokoll fra Hovedtariffoppgjøret 2024

 

Relaterte artikler

Revidert budsjett 2024

Barn og unge er de viktigste vi har. Satsning på barnehage og skole er for dårlig, mener Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet

Nytt inntektssystem for kommunene: Vil det styrke skolen?

Den 14. mai skal regjeringen levere en stortingsmelding om nytt inntektssystem for kommunene. Vi håper det blir et inntektssystem som bidrar til å skape gode og trygge barnehager og skoler.

Skolelederforbundet

Færre vil bli lærer: Vi må fremsnakke mulighetene dette yrket gir

For femte år på rad faller søkertallene til lærerutdanningene. Tallet på søkere som har lærerstudiet som førstevalg, har gått ned med 4,2 prosent fra 2023.

Nyheter | Skolelederforbundet