Enighet i tarifforhandlingene i Oslo kommune
Mona Søbyskogen er nestleder i Skolelederforbundet.(Foto: Ole Alvik / Skolelederforbundet)

Enighet i tarifforhandlingene i Oslo kommune

Skolelederforbundet er fornøyd med å ha kommet i mål i årets forhandlinger i Oslo. Forhandlingene og påfølgende mekling har vært krevende, men oppgjøre sikrer reallønnsvekst.

– Det har vært krevende forhandlinger. Vi er glade for at vi er kommet i mål og fornøyde med at vi har kommet til enighet om et oppgjør som sikrer reallønnsvekst, sier nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen.

Oppgjøret sikrer ansatte i Oslo kommune et generelt tillegg på  minimum 20.000 kroner. For første gang siden 2018 er det også satt av en god pott til lokale forhandlinger i Oslo.

– Vi er fornøyd med den økonomiske rammen, men kunne også ha ønsket oss mer, sier nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen.

Her kan du høre en ny episode av Skolelederforbundets podkast Viktigste leder, hvor temaet er lønnsforhandlingene (teksten fortsetter under podkasten):

Det har vært viktig for Skolelederforbundet å sikre reallønnsvekst. Ledere i skoler og barnehager har ikke fått reallønnsvekst de siste årene.

–  Vi er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for endringer av innplassering av ledere på lønnskriterietabellen.

– Vi er også glade for at vi har fått forståelse for at ledere i oppvekstsektoren må prioriteres. Det er likevel en vei å gå før vi sikrer at ledere i Osloskolen tjener mer enn dem de er satt til å lede. Det er et mål vi vil fortsette å jobbe mot, sier Mona Søbyskogen.

Gode lønn og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere gode ledere til barnehage og skole.

– Dette lønnsoppgjøret er nødvendig for å unngå at vi mister dyktige ledere i skole og barnehage. Kommunene er nødt til å ta på alvor at ledernes lønn må styrkes og at arbeidsvilkårene må bedres for å forhindre lederflukt fra sektoren, sier Mona Søbyskogen avslutningsvis.

 

Lønnstabell for Oslo kommune

Her finner du lønnstabellen for ansatte i Oslo kommune.

Relaterte artikler

Evaluering av seksårsreformen

Klasserommets praksisformer 20 år etter, heter sluttrapporten for evalueringen av seksårsreformen som ble overlevert regjeringen tirsdag 18.juni. Rapporten viser at de fleste førsteklassingene trives i skolen og at klasserommet er preget av varierte arbeidsformer og elevaktiv læring. Skolene vektlegger vennskap og inkludering, men det er stor variasjon i hvor mye barna får leke. Det er […]

Skolelederforbundet

Felles nordisk plattform for utvikling av skoleledelse

Da de nordiske skolelederforbundene møttes på Nordisk skolelederforum (NSF) i mars i år, ble organisasjonene enige om en felles plattform for faglig utvikling av skoleledere i Norden. I oppropet vektlegges behovet for bedre arbeidsforhold og kontinuerlig kompetanseheving for skoleledere. Målet er å styrke samfunnets evne til å tilby en skole som ruster elevene for dagens […]

Skolelederforbundet

Udir foreslår å videreføre fraværsgrensen: – Bør følge anbefalingen

Utdanningsdirektoratet anbefaler å beholde dagens system for fravær, men foreslår viktige utredninger. Skolelederforbundet oppfordrer kunnskapsministeren til å følge anbefalingen.

Skolelederforbundet