Skolelederforbundet lanserer ny pris: Viktigste leder
Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet lanserer ny pris: Viktigste leder

Med prisen Viktigste leder, som skal deles ut på Viktigste Leder-konferansen den 25. september, ønsker Skolelederforbundet å hedre dyktige ledere i oppvekstsektoren.

– Ledere innen oppvekstsektoren blir ikke anerkjent og verdsatt så mye som de fortjener. De er heltene som står på for barn og unge morgen, dag og kveld, og jobber steinhardt for at barn og unge kal ha det bra, trives og lære. De er landets viktigste ledere, sier forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Med Viktigste Leder-prisen vil Skolelederforbundet rette oppmerksomheten mot god ledelse i barnehage og skole.

–  Gode ledere er avgjørende for at barn, elever og lærlinger utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet, sier Stig Johannessen.

Prisen er basert på Skolelederforbundets verdier: Kompetent – Handlekraftig og fremtidsrettet, og blir for første gang delt ut i forbindelse med Skolelederforbundets konferanse Viktigste Leder den 25. september 2024.

Alle kan sende inn et begrunnet forslag på kandidat til prisen. Frist for å nominere kandidater er 20. mai. Her finner du mer informasjon om prisen og skjema for innmelding av kandidater.

 

Informasjon om prisen

Viktigste Leder prisen deles ut annethvert år til en leder i forbindelse med Skolelederforbundets konferanse viktigste leder. Alle kan nominere kandidater til prisen.

Prisen skal gå til en leder som har gjort en ekstraordinær innsats. Prisen gis for allerede utført innsats og kan ikke søkes til planlagte prosjekter.

Premiesummen er på 40 000 nok og tildeles prisvinneren som kan brukes fritt.

Prisvinneren vil motta et signert silketrykk laget av illustratør Per Ragnar Møkleby.

Jury 2024

Lars Runar Zahl-Jensen, KS

Petter Andreas Lona, Elevorganisasjonen

Ståle Kalkvik, FUG

Tomas Breidablik Reikvam, Skolenes Landsforbund

May-Britt Sundal, Fagforbundet

Stig Johannessen, Skolelederforbundet

Relaterte artikler

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter

Bli med på virtuell workshop om skoleledelse den 19. mars

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks frittstående virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa. Den andre workshopen i serien holdes på tirsdag den 19. mars, klokken 13.00 – 14.30. Tittelen […]

Nyheter