Skolelederforbundet lanserer ny pris: Viktigste leder
Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet lanserer ny pris: Viktigste leder

Med prisen Viktigste leder, som skal deles ut på Viktigste Leder-konferansen den 25. september, ønsker Skolelederforbundet å hedre dyktige ledere i oppvekstsektoren.

– Ledere innen oppvekstsektoren blir ikke anerkjent og verdsatt så mye som de fortjener. De er heltene som står på for barn og unge morgen, dag og kveld, og jobber steinhardt for at barn og unge kal ha det bra, trives og lære. De er landets viktigste ledere, sier forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Med Viktigste Leder-prisen vil Skolelederforbundet rette oppmerksomheten mot god ledelse i barnehage og skole.

–  Gode ledere er avgjørende for at barn, elever og lærlinger utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet, sier Stig Johannessen.

Prisen er basert på Skolelederforbundets verdier: Kompetent – Handlekraftig og fremtidsrettet, og blir for første gang delt ut i forbindelse med Skolelederforbundets konferanse Viktigste Leder den 25. september 2024.

Alle kan sende inn et begrunnet forslag på kandidat til prisen. Frist for å nominere kandidater er 20. mai. Her finner du mer informasjon om prisen og skjema for innmelding av kandidater.

 

Informasjon om prisen

Viktigste Leder prisen deles ut annethvert år til en leder i forbindelse med Skolelederforbundets konferanse viktigste leder. Alle kan nominere kandidater til prisen.

Prisen skal gå til en leder som har gjort en ekstraordinær innsats. Prisen gis for allerede utført innsats og kan ikke søkes til planlagte prosjekter.

Premiesummen er på 40 000 nok og tildeles prisvinneren som kan brukes fritt.

Prisvinneren vil motta et signert silketrykk laget av illustratør Per Ragnar Møkleby.

Jury 2024

Lars Runar Zahl-Jensen, KS

Petter Andreas Lona, Elevorganisasjonen

Ståle Kalkvik, FUG

Tomas Breidablik Reikvam, Skolenes Landsforbund

May-Britt Sundal, Fagforbundet

Stig Johannessen, Skolelederforbundet

Relaterte artikler

Yrkesfag: Hvordan utdanne fagarbeiderne vi trenger?

Fremtidens Norge har et stort behov for håndverkere og fagarbeidere. Samtidig opplever vi at det satses for lite på yrkesfag og praktiske utdanninger i forhold til de akademiske fagene.

Nyheter
Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter