Revidert budsjett 2024
Forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Revidert budsjett 2024

Barn og unge er de viktigste vi har. Satsning på barnehage og skole er for dårlig, mener Skolelederforbundet.

Vi er kommet ut av en pandemi der de unge betalte den høyeste prisen, og hvor det er behov for å styrke oppvekstsektoren. Men situasjonen er at ledere i barnehager og skoler må håndtere kutt og nedskjæringer, og at dette går ut over de mest sårbare barna. Derfor er det behov for å øke ressursene til barnehager og skoler, mener Skolelederforbundet.

– Vi opplever at flere barn og unge i barnehage og skole trenger tettere oppfølging. Derfor hadde vi håpet at det ville komme en ekstra satsning i revidert budsjett 2024. De midlene som er satt av er ikke tilstrekkelig, sier Stig Johannessen som er leder for Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet mener at det ikke er tilstrekkelig å gi skolene mer penger til skolebøker.

– Det er ikke symbolpolitikk vi trenger nå. Det vi trenger er flere kompetente folk i skolene og barnehagene våre.  Vi trenger en opptrappingsplan på midler til barnehage, skole og SFO, sier forbundsleder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

Skolelederforbundet mener at det er viktig at endringene som gjøres i inntektssystemet fører til tydelig styrket satsing på barn og unge.

– Vi hadde håpet at regjeringen kom med tydelige tiltak og ressurser for å løse de store utfordringene vi ser i skole og barnehage. Vi trenger å styrke skolene og barnehagene, ikke kutte, sier Stig Johannessen.

Relaterte artikler

Nytt inntektssystem for kommunene: Vil det styrke skolen?

Den 14. mai skal regjeringen levere en stortingsmelding om nytt inntektssystem for kommunene. Vi håper det blir et inntektssystem som bidrar til å skape gode og trygge barnehager og skoler.

Skolelederforbundet

Kommuneoppgjøret er i havn – reallønnsvekst og satsing på kompetanse!

Det er enighet i tarifforhandlingene i Kommunalsektor mellom KS og LO, UNIO og YS. Akademikerne brøt forhandlingene. I statlig sektor og i Oslo kommune ble det også brudd.

Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv

Færre vil bli lærer: Vi må fremsnakke mulighetene dette yrket gir

For femte år på rad faller søkertallene til lærerutdanningene. Tallet på søkere som har lærerstudiet som førstevalg, har gått ned med 4,2 prosent fra 2023.

Nyheter | Skolelederforbundet