Landets viktigste ledere må prioriteres!
Delegasjonen fra Skolelederforbundet fra venstre: Mona Søbyskogen (2. nestleder), forbundsleder Stig Johannessen, juridisk rådgiver Christian Lohne Aanes, seksjonsleder arbeidsliv Knut Arve Skaalvik og juridisk rådgiver Merete Steinsheim.

Landets viktigste ledere må prioriteres!

Det er oppstart av lønnsforhandlinger i KS området. Skolelederforbundet har klare krav.

– Ledere i skole og barnehage har ikke fått reallønnsvekst de siste årene. Vi lever i en dyrtid, og ledere innen oppvekst, skole og utdanning må også få reallønnsvekst. Barn og unges oppvekst må prioriteres i år! Det er rom for å prioritere de viktigste lederne, både når det gjelder lønn, arbeidsvilkår og etter- og videreutdanning, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Skolelederforbundet har klare forventninger til KS: Vi trenger et lederløft!

– Ledere innen oppvekst må i år prioriteres og gis handlingsrom til å utøve godt lederskap til det beste for barn og unge. Lederne som har ansvar for opplæringen for barn og unge har ikke blitt prioritert de siste årene. Derfor krever Skolelederforbundet at ledere i skoler og barnehager får en lønnsmessig uttelling som gjenspeiler kompleksiteten, ansvaret og kravene til lederjobbene.

Mange velger bort lederstillinger i skole og barnehage

Mange kommuner har store utfordringer med å finne kvalifiserte søkere til lederstillinger i oppvekst- og utdanningssektoren.

– Vi vet at halvparten av mellomlederne ikke ønsker å bli ledere. Hovedårsaken er en for stor arbeidsbelastning, et oppgaveomfang som vokser, lønn og forsvarlige arbeidsvilkår er også et svært viktig element i dette bildet, sier Johannessen.

Utviklingen i vår sektor er et utflytende oppdrag uten tydelige ansvarsavklaringer, uklare rammer og betingelser, utflytende arbeidstid og et stadig økende forventningspress fra samfunnet. Mange ledere forlater oppvekstsektoren og ser seg om etter andre oppgaver på grunn av den høye arbeidsbelastningen.

– En reallønnsvekst er et viktig element for å snu denne utviklingen. Det må ta på alvor at ledernes lønn må stå i forhold til kompleksitet og ansvar skal vi stoppe lederflukten, avslutter Johannesen.

Frist 30. april

Partene i oppgjøret i kommunene har frist fram til 30. april klokken 24.00 med å komme fram til et resultat.

Skolelederforbundet er en del av YS Kommune delegasjonen

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Parat, Yrkestrafikkforbundet og Skolelederforbundet.

Relaterte artikler

Revidert budsjett 2024

Barn og unge er de viktigste vi har. Satsning på barnehage og skole er for dårlig, mener Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet

Nytt inntektssystem for kommunene: Vil det styrke skolen?

Den 14. mai skal regjeringen levere en stortingsmelding om nytt inntektssystem for kommunene. Vi håper det blir et inntektssystem som bidrar til å skape gode og trygge barnehager og skoler.

Skolelederforbundet

Kommuneoppgjøret er i havn – reallønnsvekst og satsing på kompetanse!

Det er enighet i tarifforhandlingene i Kommunalsektor mellom KS og LO, UNIO og YS. Akademikerne brøt forhandlingene. I statlig sektor og i Oslo kommune ble det også brudd.

Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv