Landets viktigste ledere må bli satt pris på!
Forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Landets viktigste ledere må bli satt pris på!

Skolelederforbundet avholdt den 6. mars en tariffkonferanse i forkant av årets lønnsforhandlinger. Forbundsleder Stig Johannessen var tydelig på hva som er viktigst for Skolelederforbundet.

– Ledere i skoler og barnehager har ikke fått reallønnsvekst de siste årene. Vi lever i en dyrtid, og vi ser at ledere innen oppvekst, skole og utdanning har fått mindre igjen. Samtidig vet vi at næringslivet går godt og at det er rom for å prioritere de viktigste lederne, sier Stig Johannessen.

På konferansen kom han med klare forventinger til kommunene:

– Kommunene må gi ledere i oppvekstsektoren handlingsrom til å utøve godt lederskap. Vårt samfunnsoppdrag er stort – og vi må løse det sammen. Utfordringene vi nå står overfor, stiller store krav. Derfor krever Skolelederforbundet at ledere i skoler og barnehager får en lønnsmessig uttelling som gjenspeiler kompleksiteten, ansvaret og kravene til lederjobbene.

Bekymret for rekrutteringen

Mange kommuner har store utfordringer med å finne kvalifiserte søkere til lederstillinger i oppvekst- og utdanningssektoren.

– Forskning viser at over halvparten av mellomlederne ikke ønsker å bli ledere. Hovedårsaken er arbeidsbelastning og oppgaveomfang, men også lønn spiller en viktig rolle, sier Johannessen.

Utviklingen går i retning av voksende oppdragsmengde, uklare betingelser, utflytende arbeidstid og stadig økende press. Mange ledere vurderer å forlate oppvekstsektoren på grunn av den høye arbeidsbelastningen.

– Økt kjøpekraft er viktig for å snu denne utviklingen. Kommunene må ta på alvor at ledernes lønn og arbeidsvilkår innen oppvekstsektoren må styrkes for å forhindre lederflukten, fortsetter Johannessen

 Vi trenger et lederløft

Forventninger til at ledere skal løse «alle» oppgavene i skolen eller barnehagen, gjør at mange ledere ikke har tid til å jobbe med det de selv og medarbeiderne ønsker at de skal bruke tid til: pedagogisk utviklingsarbeid og ledelse. Stig Johannessen mener at vi i år trenger et lederløft:

– Lederne trenger merkantil og administrativ støtte, ressurser til å styrke laget rundt barn og unge, gode arbeidsvilkår og en lønn som gjenspeiler ansvaret, kompleksiteten og kompetansekravene som ligger til stillingen.

Gikk du glipp av konferansen?

Logg inn på dine sider og se opptak av streamingen

Relaterte artikler

Enighet i frontfaget: Viktig gjennomslag for YS-forbundet Parat

Parat og Norsk Industri har blant annet blitt enige om en ramme på 5,2 prosent og et sentralt tillegg på 7 kroner. I tillegg er det oppnådd enighet om en løsning for videreutdanning. – Både lønnsrammen og enigheten om videreutdanning er viktige gjennomslag for Parats krav. Meklingen i frontfaget har vært svære krevende, og jeg […]

Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv

Nytt nettverk for ledere i kulturskoler

Den 3. april avholder Skolelederforbundet det første møtet i det nye nettverket for ledere i kulturskoler. Formålet er å diskutere utfordringer i sektoren, dele erfaringer og bygge gode faglige nettverk.

Nyheter | Skolelederforbundet

Over 13 000 lærere i barnehage og skole har søkt videreutdanning

Over 11.000 lærere i skole og over 2000 lærere i barnehage har søkt om videreutdanning fra høsten. Det er viktig at også skoleledere får nødvendig avlastning til å ta videreutdanning, mener Skolelederforbundet.

Nyheter | Skolelederforbundet