Forskningsprosjektet HeaLS ønsker flere skoler velkommen
Ill.foto: Istockphoto

Forskningsprosjektet HeaLS ønsker flere skoler velkommen

Skolelederforbundet samarbeider med blant annet Universitetet i Oslo og NIFU om forskningsprosjektet HeaLS – om folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen. Har du lyst til at din skole også skal være med?

Det er nylig sendt ut invitasjoner fra NIFU til grunn- og videregående skoler i Norge om å være med i forskningsprosjektet. For mer informasjon om prosjektet, se prosjektets hjemmeside.

Prosjektet vil gi kunnskap om hvordan Folkehelse og livsmestring utføres i skoler i Norge, og hvilken effekt dette har på elevers skoleprestasjoner, psykisk helse, skolemiljø og frafall.

Egil Nygaard er professor ved UiO og leder for prosjektet. (Foto: Tron Trondal)

Skolelederforbundet har spilt inn en podcast med prosjektleder Egil Nygaard, professor ved UiO, der du får en presentasjon av prosjektet. Podkasten kan du lytte til her.

Skoleledere som ønsker at deres skoler skal være med kan blant annet sende epost til heals@nifu.no.

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter