Enighet i stats- og kommuneoppgjøret og Oslo kommune – unngår streik

- Først og fremst er Skolelederforbundet fornøyd med at oppgjøret nå er i havn. - Etter krevende forhandlinger har vi kommet til et helhetlig resultat vi kan akseptere på vegne av våre medlemmer, sier forbundsleder Stig Johannessen.  

Enighet i KS

I dag ble det klart at KS og YS Kommune har kommet til enighet hos Riksmekleren i årets kommuneoppgjør – 12 timer på overtid. 

Resultatet i årets kommuneoppgjør ble en ramme på 3,84 prosent, noe som ligger over frontfagets ramme på 3,7 prosent.  

– For oss er det viktig at våre medlemmer nå får mer enn frontfaget etter årets oppgjør. Vi vet at det allerede er krevende å rekruttere ledere i oppvekst- og opplæringssektoren, og et svakere resultat enn det vi fikk, ville ha forsterket en utvikling i feil retning, sier forbundsleder Stig Johannessen.

 

Leder av YS Kommune fornøyd

– Vi har oppnådd et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, uttaler leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Oppgjøret endte altså med en ramme på 3,84 prosent. Fagarbeiderne får nå 14.300 kroner i lønnstillegg og de med treårig høyskole minimum 14.700 kroner i lønnstillegg.  Begynnerlønn i kommunesektoren får også et solid løft. Nå vil en nyutdannet fagarbeider få 25.300 mer i årslønn mens en nyutdannet vernepleier vil få 35.600 mer i årslønn.

YS Kommune har videre blant annet fått gjennomslag for at det blir enklere for de som tar videreutdanning å få ny relevant stillingskode og høyere lønn. YS Kommune vant også fram med kravet om at all tidligere privat og offentlig tjeneste skal godskrives i lønnsansienniteten.  I tillegg er også faglederne fått et godt lønnsløft med dette resultatet.

– Kommunesektoren drives av et mangfold av yrkesgrupper. For YS Kommune har det vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret. Det har vi fått til, tilføyer Ruud Thorkildsen.

YS Kommune varslet tidligere at Skolelederforbundet kom til å ta ut 16 medlemmer i streik, åtte medlemmer i Bergen og åtte medlemmer i Oslo, hvis partene ikke greide å komme til enighet.

Enighet i staten

Rundt kl. 18:00 ble det klart at også partene i statlig sektor var kommet til enighet. Resultatet er et gjennomsnittlig lønnstillegg på 3,84 prosent, noe som er mer enn det som ble oppnådd i frontfaget. Alle er garantert et sentralt lønnstillegg på minst 10 000 kroner, og i tillegg kommer lokale forhandlinger.

Nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen er godt fornøyd med resultatet.

– Vi er veldig fornøyd med at oppgjøret i staten nå er i havn. Vi vil gjerne trekke fram det viktige arbeidet som har vært gjort med å rydde opp og modernisere lønnssystemet. Det var noe som lenge hadde vært på blokka, og frem i tid vil det bety mye for våre medlemmer og alle andre som jobber i staten.

Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, er også tilfreds med resultatet.

– Med dette resultatet har vi sikret at våre medlemmer får kompensert både prisstigningen og deler av etterslepet fra tidligere år, sier Arnesen.

Lønnstilleggene blir fordelt med 70 prosent sentrale tillegg og 30 prosent som blir fordelt i lokale forhandlinger, og har virkning fra 1. mai.

Streik avverget i Oslo

Kl. 01:30 kom partene i Oslo også til en enighet, 25,5 timer på overtid.

Vi er fornøyd med at partene kom fram til et resultat som vi kunne akseptere på vegne av våre medlemmer. Det var lange og krevende forhandlinger, men heldigvis klarte vi å unngå streik, sier fylkesleder i Skolelederforbundet i Oslo, Anne Nyland.

Etter dårlige oppgjør de siste årene, var økt kjøpekraft for våre medlemmer et sentralt krav i forhandlingene.

– Dette er ikke minst viktig for å rekruttere og beholde de beste lederne i oppvekst- og opplæringssektoren, sier Nyland.

– Vi har oppnådd en akseptabel løsning som ligger over frontfaget, og har fått gjennomslag for viktige krav for våre medlemmer. Kommunesektoren drives av et mangfold av yrkesgrupper. For YS Kommune Oslo har det vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret. Det har vi fått til, sier forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Oslo-oppgjøret har en ramme på 3,84 prosent. Det er også endringer på kriterielønnstabellen for grunnskoler og videregående skoler, og tilsvarende for spesialskolene og voksenopplæringssentrene.

ElevtallLtr. RektorLtr. ass. rektorLtr. uinsp/avd.leder
0 – 400 575148
401 0 – 55059 6053 5450 51

– Vi har fått til et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier Bjørnstad.

Alle endringer gjelder fra 1. mai.

Relaterte artikler

Revidert budsjett 2024

Barn og unge er de viktigste vi har. Satsning på barnehage og skole er for dårlig, mener Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet

Nytt inntektssystem for kommunene: Vil det styrke skolen?

Den 14. mai skal regjeringen levere en stortingsmelding om nytt inntektssystem for kommunene. Vi håper det blir et inntektssystem som bidrar til å skape gode og trygge barnehager og skoler.

Skolelederforbundet

Kommuneoppgjøret er i havn – reallønnsvekst og satsing på kompetanse!

Det er enighet i tarifforhandlingene i Kommunalsektor mellom KS og LO, UNIO og YS. Akademikerne brøt forhandlingene. I statlig sektor og i Oslo kommune ble det også brudd.

Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv