Enighet i frontfaget: Viktig gjennomslag for YS-forbundet Parat
- Både lønnsrammen og enigheten om videreutdanning er viktige gjennomslag, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. (Thomas Brun/NTB Kommunikasjon)

Enighet i frontfaget: Viktig gjennomslag for YS-forbundet Parat

Parat og Norsk Industri har blant annet blitt enige om en ramme på 5,2 prosent og et sentralt tillegg på 7 kroner. I tillegg er det oppnådd enighet om en løsning for videreutdanning.

– Både lønnsrammen og enigheten om videreutdanning er viktige gjennomslag for Parats krav. Meklingen i frontfaget har vært svære krevende, og jeg vil berømme partene på begge sider for å ha kommet til enighet og dermed avverget streik, sier Skjæggerud.

– Med denne løsningen har Parat fått et godt resultat for sine medlemmer, samtidig som det ivaretar bedriftenes økonomi. Dette er et resultat alle parter bør være fornøyd med, mener YS-lederen.

Frontfaget spiller en helt spesiell rolle i lønnsdannelsen, ettersom norske eksportbedrifter møter internasjonal konkurranse. Resultatet fra disse forhandlingene danner utgangspunktet for alle tariffoppgjørene som nå følger.

– Når YS-forbundet Parat og Fellesforbundet i LO nå har kommet til enighet med Norsk Industri gir det en god ramme for de forhandlingene som følger utover våren, selv om resultatet herfra verken skal være gulv eller tak i de andre tariffområdene, påpeker Skjæggerud.

Relaterte artikler

Revidert budsjett 2024

Barn og unge er de viktigste vi har. Satsning på barnehage og skole er for dårlig, mener Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet

Nytt inntektssystem for kommunene: Vil det styrke skolen?

Den 14. mai skal regjeringen levere en stortingsmelding om nytt inntektssystem for kommunene. Vi håper det blir et inntektssystem som bidrar til å skape gode og trygge barnehager og skoler.

Skolelederforbundet

Kommuneoppgjøret er i havn – reallønnsvekst og satsing på kompetanse!

Det er enighet i tarifforhandlingene i Kommunalsektor mellom KS og LO, UNIO og YS. Akademikerne brøt forhandlingene. I statlig sektor og i Oslo kommune ble det også brudd.

Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv