Landsmøtet


Landsmøtet holdes hvert 4. år og er Skolelederforbundets høyeste myndighet. Landsmøtet består av sentralstyret og 81 valgte representanter fra fylkeslagene. Det enkelte lokallag, fylkeslag og sentralstyret kan fremme saker for landsmøtet.

Landsmøtet skal blant annet vedta Skolelederforbundets programdokument for kommende landsmøteperiode og velge forbundsleder, nestledere og øvrige medlemmer til sentralstyret.

Forrige landsmøte ble avholdt den 18. og 19. november 2021. Perioden mellom landsmøtene har vært preget av sterk fremgang for Skolelederforbundet. Medlemstallet har økt og forbundet har blitt mer synlig på mange arenaer.

Her finner du protokoll fra landsmøtet.