Informasjon og kommunikasjon


Sørg for at dine medlemmer får god informasjon om aktuelle saker i din kommune / fylke eller nytt fra organisasjonen. Velg en informasjonskontakt i ditt styre.

Kontaktinformasjon

På Skolelederforbundet.no finner du kontaktinformasjon for sekretariat, pressekontakter, hovedstyre, fylkesledere, fylkesstyre og lokallag. Meld fra til webredaktør hvis kontaktinformasjonen for fylkes- og/eller lokallag skal oppdateres. Kontaktinformasjonen finner du her.

Winorg har fylkesledere tilgang til medlemslister for sitt fylke. Lokallagsledere har tilgang til medlemslister for sine lokallag.

Fylkeslagets nettside

Under «Kontakt oss» på Skolelederforbundet.no finner du også oversikt over fylkeslagene, hvem som sitter i styret og kontaktopplysninger. Du finner også kontaktinformasjon til lokallagene. Fylkesstyret har ansvar for at oversikten over styremedlemmer er korrekte og at kontaktopplysningene om disse er riktige. Meld fra til webansvarlig i sekretariatet ved behov for oppdatering.

Sosiale medier

Skolelederforbundet er også på Facebook med flere oppdateringer hver uke.

Skolelederen

Skolelederen kommer ut med åtte utgaver per år. Redaktør for Skolelederen er Ole Alvik. Du finner hans kontaktopplysninger her.  Skolelederen sendes til medlemmer, alle skoler, politikere og relevante forvaltningsorganer. Dette er derfor ikke et internt medlemsblad, men kan selvfølgelig brukes til opplysning/reportasjer om forskjellige arrangement i Skolelederforbundets regi. Det er også mulig for regionlagene å annonsere i bladet og sende inn relevant stoff eller tipse redaktøren.

Her finner du artikler fra Skolelederen.

Her finner du Skolelederen som pdf.

 

Siste nytt fra Skolelederforbundet

Skolelederforbundet sender jevnlig ut nyhetsbrevet Siste nytt fra Skolelederforbundet. I nyhetsbrevet informerer vi om aktuelle saker fra forbundet.