VG: Rektorer slutter – sliter med langvarige mobbesaker
Kristin Belt Skutlaberg (Foto: Ole Alvik)

VG: Rektorer slutter – sliter med langvarige mobbesaker

Halvparten av rektorene som Kristin Belt Skutlaberg dybdeintervjuet i forbindelse med sin doktorgradsavhandling, hadde sluttet eller skiftet jobb på grunn av håndtering av langvarige mobbesaker.

Summen av et stort arbeidspress med møter, dokumentasjon, tidspress, institusjonelt press og emosjonelt press gjør at halvparten av rektorene velger å gå av, eller å skifte jobb, skriver Kristin Belt Skutlaberg i sin doktorgradsavhandling.

– Jeg ble veldig overrasket når halvparten av rektorer i dybdeintervjuene fortalte at de sa opp fordi summen av spenningsfeltet de står i ved langvarige skolemiljøsaker ble for psykisk utmattende, sier hun til VG.

Politisk rådgiver Alf Aschim i Skolelederforbundet har tidligere intervjuet Skutlaberg om hennes doktoravhandling i forbundets podkast Viktigste leder. Podkasten kan du hører her.

Mona Søbyskogen, nestleder i Skolelederforbundet, er også intervjuet i VG-artikkelen. På spørsmål om rektoransvaret er blitt for stort, svarer hun:

– Ja. Og mange får for lite støtte fra skoleeier. Det mangler også lederstøtte som følge av kombinasjonen  for høyt arbeidspress og for liten kapasitet.

Hun poengterer at Skolelederforbundet ønsker en bedre dialog om hvordan rektorrollen kan bli mer overkommelig for flere.

Mona Søbyskogen er nestleder i Skolelederforbundet.(Foto: Ole Alvik / Skolelederforbundet)

I artikkelen fremkommer det også at meldinger innen håndhevingsordningen for skolemiljøsaker i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud har økt med 70 prosent i 2023 – sammenlignet med 2022. Og med hele 135 prosent siden 2021, ifølge statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.

Du kan lese hele VG-artikkelen her.

 

Relaterte artikler

Ber regjeringen forkaste forslaget til nye fraværsregler

Skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen med felles front mot regjeringens forslag til ny fraværsgrense.

Nyheter

Hurra! Ny forsikringsavtale – nye fordeler

Vi har inngått en ny avtale med Gjensidige, slik at du får gode rabatter på noen av markedets beste forsikringer. Er du under 35 år, får du flere nye fordeler. Har du gått over i mer voksne rekker, så kan du nyte godt av økt rabatt på bilforsikring.

Nyheter

Podkast: Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.

Nyheter