Verdens største konferanse om mobbing til Norge
Ill.foto: Istockphoto

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå skal verdens fremste forskere, barnehagelærere, lærere, barnehage- og skoleledere og politikere samles for å finne ut hvordan vi bedre kan jobbe mot mobbing når verdens største antimobbekonferanse, World Anti-Bullying Forum, kommer til Stavanger i 2025.

– Det er stort for oss å få denne konferansen til Norge. Den er svært viktig i arbeidet og forskningen mot mobbing, sier professor Hildegunn Fandrem ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, som leder planleggingen av konferansen.

Hildegunn Fandrem (Foto: Elisabeth Tønnessen)

– Deltakere fra hele verden vil se til Norge og Norden på hvordan vi forsker og jobber mot mobbing, sier Fandrem.

Hun forteller at hun også ser frem til å få unik innsikt i forskning på mobbing fra andre land.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS) skal være vertskap for World Anti-Bullying Forum i juni 2025 (WABF) i samarbeid med lærerutdanningene ved UiS, Kunnskapssenter for utdanning og Partnerskap mot mobbing.

Viktig for arbeidet mot mobbing

– Det er alltid viktig å ha søkelys på trygt og godt oppvekstmiljø, men det er kanskje ekstra relevant på grunn av den utviklingen vi ser i samfunnet. Vi som er med i Partnerskap mot mobbing har som ett av tre overordnede mål å samarbeide med relevante aktører for å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing i lokalsamfunnet, sier Bjørn Ivar Lien.

Han er seniorrådgiver i avdeling for barnehage- og skolemiljø i Utdanningsdirektoratet, som er leder av sekretariatet for Partnerskap for mobbing.

Lien forteller at det blant annet innebærer at det er viktig for partnerskapet å delta i WABF, både for å få ny kunnskap som partnerne kan ta med seg i videre arbeid, og for å utvikle nettverk som setter dette viktige arbeidet inn i en internasjonal kontekst.

– Vi er derfor glade både for at Læringsmiljøsenteret ved UiS skal arrangere denne viktige konferansen i 2025 og for at det foregår i Norge, sier han.

Partnerskapet består av 16 ulike organisasjoner, som alle har viktige perspektiver på hvordan arbeidet mot mobbing kan bli best mulig.

– Her får vi inn elevenes, foreldrenes, skolenes og myndighetenes perspektiv. Derfor er det en styrke for WABF at partnerskapet er med på laget, sier professor Fandrem.

Viktig at skole- og barnehageledere deltar

WABF-konferansen samler forskere, beslutningstakere, organisasjoner, barnehagelærere, lærere, politikere og barnehage- og skoleledere.

Trygve Beyer-Olsen (Foto: Ole Alvik)

Trygve Beyer-Olsen er politisk rådgiver i Skolelederforbundet og forbundets representant i Partnerskap mot mobbing. Han deltok på årets WABF-konferanse, som ble avholdt i North Carolina i USA fra 25. – 27. oktober og han har også deltatt i organiseringen av tidligere WABF-konferanser.

– WABF er en forskningskonferanse. At forskere får en mulighet til å presentere forskningen sin på en stor arena som WABF, er viktig. Men det er også veldig viktig at praksisfeltet deltar. Det er skole- og barnehageledere som kan omsette denne forskningen i praksis, slik at det får virkning der ute hvor livet leves, sier Trygve Beyer-Olsen.

Partnerskap mot mobbing, som Skolelederforbundet er en del av, støtter nordisk forskning på mobbing.

– Det er et stort internasjonalt mangfold i dette arbeidet. Det er viktig at nordiske forskere får presentert sin forskning på internasjonale konferanser og at det nordiske synet på mobbing kommer tydelig frem. Det opplevde jeg at det gjorde på konferansen i USA, sier han.

Norge er et foregangsland

– Norge er et foregangsland både når det gjelder forskning på mobbing, og i praktisk forebyggende arbeid. Derfor er vi veldig glade for at WABF 2025 arrangeres i Norge, hvor så mye kunnskap og viktige satsinger er samlet på Universitetet i Stavanger og i Partnerskap mot mobbing, sier Frida Warg.

Hun er daglig leder i World Anti-Bullying Forum og leder for forskning og utvikling i Friends, som er grunnlegger av konferansen.

– Vi ser frem til å ønske det globale mobbeforebyggende miljøet velkommen tilbake til Norden.

– World Anti-Bullying Forum arrangeres annethvert år

– Konferansen samler barnehagelærere, lærere, barnehage- og skoleledere, forskere, organisasjoner, politikere og myndigheter til foredrag, seminarer og workshops

– Organisasjonen Friends i Sverige er grunnlegger av konferansen

– Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger har søkt om, og fått tildelt, konferansen i 2025

– Samarbeidspartnere er Partnerskap mot mobbing, lærerutdanningene ved UiS og Kunnskapssenter for utdanning

– I 2025 skal konferansen arrangeres i Stavanger fra 11. – 13. juni

Relaterte artikler

Ber regjeringen forkaste forslaget til nye fraværsregler

Skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen med felles front mot regjeringens forslag til ny fraværsgrense.

Nyheter

Hurra! Ny forsikringsavtale – nye fordeler

Vi har inngått en ny avtale med Gjensidige, slik at du får gode rabatter på noen av markedets beste forsikringer. Er du under 35 år, får du flere nye fordeler. Har du gått over i mer voksne rekker, så kan du nyte godt av økt rabatt på bilforsikring.

Nyheter

Podkast: Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.

Nyheter