Velkommen til Skolelederen.no
Forbundsleder Stig Johannessen. (Foto: Ole Alvik)

Velkommen til Skolelederen.no

I dag er vi stolte av å kunngjøre lanseringen av vår splitter nye landingsside Skolelederen. Dette er et viktig skritt for å dele våre perspektiver, aktiviteter og gi medlemmer og andre interesserte  enkel tilgang til aktuelle saker som berører vårt saksområde.

Skolelederforbundet har i de senere år blitt en  sterk stemme for ledere i utdanningssektoren, og denne stemmen har resultert i en økende medlemsmasse.

Dagens lanseringen er nok et tydelig signal om at vi er dedikert til å styrke landets viktigste ledere. Gjennom våre prioriterte kanaler vil vi vise at vi er fremtidsrettet, handlingskraftige og bidrar til å bygge et sterkt kompetansegrunnlag for vår politikk.

Vi ser frem til å dele denne reisen med deg og håper du vil utforske vår nye landingsside. Sammen skal vi fortsette å forme fremtiden for ledere i utdanningssektoren!

Stig Johannessen

Forbundsleder

 

Relaterte artikler

Ny hovedavtale for KS for 2024-25

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune forhandler om Hovedavtalen med KS. Hovedavtalen er nå reforhandlet med få endringer. Partene er enige om enkelte endringer i avtalens del B og del C. Den nye hovedavtalen for KS-området gjelder fra 01.01.2024 til 31.12.2025. – Hovedavtalen er et viktig for de tillitsvalgte, den […]

Nyheter | Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv

Takk for tilliten og inspirasjonen

Torsdag 30.11 ble Dronning Sonjas skolepris delt ut, og jeg må benytte denne anledningen til å takke for oppdraget og tilliten til å få delta på juryarbeidet denne høsten. Mange solide kandidater fra vårt langstrakte land var blant de nominerte. Å lese beskrivelsen av all den solide praksisen hos de nominerte bekrefter at dette er vi gode på i norsk skole.

Nyheter | Skolelederforbundet

Tre nye lokallag i Agder

Denne uka var det medlemsmøte i Skolelederforbundet Agder, hvor medlemmene blant annet fikk presentert Skolelederforbundets rapport «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet» ved to av forskerne fra Universitetet i Agder, Morten Øgård og Connie Bylund Salvesen. På møtet hadde vi også gleden av å etablere tre nye lokallag i Agder: Lindesnes, Agder Øst og […]

Nyheter | Skolelederforbundet