Vel gjennomført skolelederkonferanse på Sola
Pål Roland er dosent i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad i utdanningsvitenskap på temaet innovasjon og implementering. Roland har publisert flere bøker, kapitler og artikler om temaet innovasjon og implementering. På Solakonferansen foreleste han om hvordan ledere kan skape kapasitetsbygging i egen organisasjon.

Vel gjennomført skolelederkonferanse på Sola

Solakonferansen, som arrangeres av Skolelederforbundet Rogaland, ble avholdt 18. og 19. januar.

Det ble en  interessant og lærerik konferanse med kunnskapsrike  foredragsholdere og motiverte deltagere.

Pål Roland har utviklet og ledet store innovasjoner som De utfordrende barna (tidlig innsats) og Være sammen (landsomfattende kompetanseløftprosjekt).

Pål Roland hadde et interessant og engasjerende innlegg om kapasitetsbygging i egen organisasjon. Rune Todnem By snakket om den viktigste lederen: «Ledelse som gjør en forskjell».

Avtroppende fylkesleder Sven Fandrem og Dr. Nashater Deu Solheim.

Vi lærte mye av Dr. Nashater Deu Solheim – «The Leadership PIN Code».

Morten K. Strand og Anne Berit Emstad avsluttet konferansen med å snakke om «3xU – Profesjonelle lærende nettverk for skoleledere».

Takk til skolelederforbundet i Rogaland for en fantastisk konferansen og en viktig møteplass for ledere i barnehage og skole.

Relaterte artikler

Opplæringslov, hovedtariffoppgjør og kompetanseheving

Vi er inne i en travel periode i skolen. Det er mye som skjer på en gang. Altfor mye til å nevne alt, men noen av sakene kan ikke nevnes for ofte.

Nyheter

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter