Vel gjennomført distriktskonferanse på Røros
Inspektør Elin Skrødal (til venstre) og rektor Tove Solli ved Selbu ungdomsskole holdt foredrag om skolens arbeid med inkludering og mangfold på Trøndelag fylkeslags distriktskonferanse på Røros

Vel gjennomført distriktskonferanse på Røros

Skolelederforbundets fylkeslag i Trøndelag avholdt den 9. og 10. november fylkeslagets distriktskonferanse på Røros. To av foredragsholderne var rektor Tove Solli og inspektør Elin Skrødal ved Selbu Ungdomsskole. Skolen fikk Benjaminprisen 2022 for sitt arbeid mot diskriminering.

Benjaminprisen deles hvert år ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger. Det er HL-senteret som administrerer prisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, og med støtte fra Kunnskapsdepartementet. Selbu ungdomsskole fikk prisen for sitt solide og systematiske arbeid på dette området.

– Selbu ungdomsskole er en liten skole med 150 elever, med en ganske homogen elevgruppe. Men det å være «annsles» er ikke noe lettere her enn på store byskoler med 30 språk i gangen. Skolens arbeid med inkludering løfter fokuset på det vi har felles, fremfor det som skiller oss, påpekte foredragsholderne.

Siden 2004 har skolen gjennomført det de kaller sitt signaturprosjekt, Menneskerettigheter og demokratiforståelse. Prosjektet, som er et treårig undervisningsopplegg gjennomsyrer all undervisning og avsluttes med en ekskursjon med hvite busser til Auschwitz i 10. klasse. Til sammen har rundt 800 ungdommer og 300 foreldre/foresatte fra Selbu, i tillegg til ansatte, vært med på turene siden oppstarten.

Som en del av undervisningsopplegget inngår det ekskursjoner i åttende, niende og tiende trinn. På 8. trinn inngår en ekskursjon til Østrungen, som er et sentralt lokalhistorisk sted hvor historien om motstandskampen til Morset-familien er fokus. På 9. trinn besøker skolen Falstad-senteret.

Arbeidet er solid forankret i lokalsamfunnet og involverer foresatte og politikere.

Her kan du lese juryens begrunnelse for hvorfor Selbu ungdomsskole fikk Benjaminprisen.

Relaterte artikler

Sammen må vi styrke elevenes kunnskap i matte, lesing og naturfag

Pisa undersøkelsen som kom i dag, føyer seg inn i rekken av undersøkelser som viser at elevene våre skårer dårlig på matte, lesing og naturfag. Utviklingen går dessverre i feil retning. –  Vi har pekt på behovet for at skolene får tilstrekkelig med ressurser for å kunne gi opplæring av høy kvalitet, sier leder av […]

Nyheter

Må sikre nok ledelsesressurser i SFO

Statsbudsjettforlik mellom regjeringen og SV er i havn og diskuteres og vedtas på Stortinget i dag.

Nyheter

Kronprins Haakon delte ut skolepris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole fikk Dronning Sonjas skolepris 2023 for sitt grundige arbeid med inkludering og likeverd. Prisen ble utdelt av Kronprins Haakon.

Nyheter