Ungdatakonferansen 2023: Ungdom og rus
Ungdatakonferansen arrangeres for 10. gang den 14. november. Temaet er Ungdom og rus.

Ungdatakonferansen 2023: Ungdom og rus

Ungdatakonferansen arrangeres for 10. gang den 15. november, og årets tema er ungdom og rus. Konferansen er fulltegnet men du kan delta gratis på webinaret.

Ungdatakonferansen arrangeres av Seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Det er en årlig konferanse og møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet. Målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. På konferansen presenteres oppdatert forskning og  aktuelle problemstillinger knyttet til konferansens tema debatteres.

Konferansen er fulltegnet men, men du kan delta gratis på nett fra den 15. november kl. 9.15. På Ungdatakonferansen sine hjemmesider finner du mer informasjon om programmet og foredragsholderne. Lenke til hjemmesiden finner du her: Ungdatakonferansen.  Det er ikke nødvendig å melde seg på det gratis webinaret, men lenken til  webinaret finner du her.

 

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter