Ungdatakonferansen 2023: Ungdom og rus
Ungdatakonferansen arrangeres for 10. gang den 14. november. Temaet er Ungdom og rus.

Ungdatakonferansen 2023: Ungdom og rus

Ungdatakonferansen arrangeres for 10. gang den 15. november, og årets tema er ungdom og rus. Konferansen er fulltegnet men du kan delta gratis på webinaret.

Ungdatakonferansen arrangeres av Seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Det er en årlig konferanse og møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet. Målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. På konferansen presenteres oppdatert forskning og  aktuelle problemstillinger knyttet til konferansens tema debatteres.

Konferansen er fulltegnet men, men du kan delta gratis på nett fra den 15. november kl. 9.15. På Ungdatakonferansen sine hjemmesider finner du mer informasjon om programmet og foredragsholderne. Lenke til hjemmesiden finner du her: Ungdatakonferansen.  Det er ikke nødvendig å melde seg på det gratis webinaret, men lenken til  webinaret finner du her.

 

Relaterte artikler

Ny hovedavtale for KS for 2024-25

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune forhandler om Hovedavtalen med KS. Hovedavtalen er nå reforhandlet med få endringer. Partene er enige om enkelte endringer i avtalens del B og del C. Den nye hovedavtalen for KS-området gjelder fra 01.01.2024 til 31.12.2025. – Hovedavtalen er et viktig for de tillitsvalgte, den […]

Nyheter | Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv

Takk for tilliten og inspirasjonen

Torsdag 30.11 ble Dronning Sonjas skolepris delt ut, og jeg må benytte denne anledningen til å takke for oppdraget og tilliten til å få delta på juryarbeidet denne høsten. Mange solide kandidater fra vårt langstrakte land var blant de nominerte. Å lese beskrivelsen av all den solide praksisen hos de nominerte bekrefter at dette er vi gode på i norsk skole.

Nyheter | Skolelederforbundet

Tre nye lokallag i Agder

Denne uka var det medlemsmøte i Skolelederforbundet Agder, hvor medlemmene blant annet fikk presentert Skolelederforbundets rapport «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet» ved to av forskerne fra Universitetet i Agder, Morten Øgård og Connie Bylund Salvesen. På møtet hadde vi også gleden av å etablere tre nye lokallag i Agder: Lindesnes, Agder Øst og […]

Nyheter | Skolelederforbundet