Sosial støtte bør inkluderes i behandlingen av ADHD
Ill.foto: Istockphoto

Sosial støtte bør inkluderes i behandlingen av ADHD

Hjelp til planlegging, punktlighet, organisering og støtte til økt selvfølelse fra tidlig alder ser ut til å kunne skape et bedre voksenliv for personer med ADHD, viser dansk forskning.

Sosial støtte har stor betydning for barn med ADHD, viser en stor undersøkelse under ledelse av Mogens N. Christoffersen som er seniorforsker emeritus av SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i Danmark.

Gode relasjoner med jevnaldrende er viktig for alle barn, men forskningen viser at barn med ADHD er mindre likt og mer isolerte enn sine jevnaldrende. Dette kan få alvorlige og langvarige konsekvenser for disse barna. I motsatt fall kan gode relasjoner bidra til å minske de utfordringene som ofte følger med ADHD, blant annet ved at barna får styrket selvfølelsen i samvær med andre barn og opplever mindre grad av ensomhet.

Mogens N. Christoffersen har publisert to artikler om forskningen på danske Videnskab.dk. Den første handler om selve undersøkelsen og betydningen av sosial støtte. Artikkelen heter Manglende social støtte kan have alvorlige konsekvenser for børn med ADHD. I den andre artikkelen som heter Social støtte bør indgå i behandlingen af ADHD utdyper han temaet ytterligere. Begge artiklene finner du ved å klikke på lenkene.

 

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter