Skolelederforbundet krever styrking av ledelse i barnehage og SFO
Knut Arve Skaalvik og Mona Søbyskogen er Skolelederforbundets representanter i SFS 2201 forhandlingene.

Skolelederforbundet krever styrking av ledelse i barnehage og SFO

SFS 2201 forhandlingene, forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for barnehagene og SFO i KS-området, startet onsdag den 13.desember.

Skolelederforbundet la frem sine krav ved oppstarten av forhandlingene.

Skolelederforbundet krever styrking av ledelse i barnehage og SFO. Vi mener at en barnehage skal ha styrer i hel stilling, og at ledelsen i både barnehager og SFO må få rom til å prioritere pedagogisk utviklingsarbeid, sier nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen

Det er avgjørende at bemanningen i barnehager og SFO er forsvarlig og ivaretar muligheten for å gjennomføre planlegging og tilrettelegging innenfor ordinær arbeidstid, uten at det forringer voksentettheten, mener Skolelederforbundet.

Vi må få gode arbeidsbetingelser og sikre barna et trygt og godt tilbud. Skolelederforbundet er bekymret over mangelen av et nasjonalt løft for lederne.

Det er viktig at ledelse i barnehage og SFO anerkjennes som viktig og avgjørende for kvalitet og utvikling. Det betyr at det er nødvendig å styrke ledelseskapasiteten i SFO og barnehager. Det er også avgjørende å ha tilstedeværende ledelse, understreker Mona Søbyskogen og legger til:

– Det er nødvendig at det blir satt søkelys på lederes arbeidsvilkår og deres lønnsbetingelser. Dette vil være avgjørende for å sikre en god rekruttering og at vi beholder gode og godt motiverte ledere.

Fakta om SFS 2201

SFS 2201 er en særavtale som regulerer arbeidstid for barnehager, samt skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager.

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen startet i Kommunenes hus onsdag 13. desember og er planlagt avsluttet før jul.

Dagens arbeidstidsavtale gjelder fram til 31. desember 2023.

Relaterte artikler

Yrkesfag: Hvordan utdanne fagarbeiderne vi trenger?

Fremtidens Norge har et stort behov for håndverkere og fagarbeidere. Samtidig opplever vi at det satses for lite på yrkesfag og praktiske utdanninger i forhold til de akademiske fagene.

Nyheter
Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter