Skolelederforbundet krever styrking av ledelse i barnehage og SFO
Knut Arve Skaalvik og Mona Søbyskogen er Skolelederforbundets representanter i SFS 2201 forhandlingene.

Skolelederforbundet krever styrking av ledelse i barnehage og SFO

SFS 2201 forhandlingene, forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for barnehagene og SFO i KS-området, startet onsdag den 13.desember.

Skolelederforbundet la frem sine krav ved oppstarten av forhandlingene.

Skolelederforbundet krever styrking av ledelse i barnehage og SFO. Vi mener at en barnehage skal ha styrer i hel stilling, og at ledelsen i både barnehager og SFO må få rom til å prioritere pedagogisk utviklingsarbeid, sier nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen

Det er avgjørende at bemanningen i barnehager og SFO er forsvarlig og ivaretar muligheten for å gjennomføre planlegging og tilrettelegging innenfor ordinær arbeidstid, uten at det forringer voksentettheten, mener Skolelederforbundet.

Vi må få gode arbeidsbetingelser og sikre barna et trygt og godt tilbud. Skolelederforbundet er bekymret over mangelen av et nasjonalt løft for lederne.

Det er viktig at ledelse i barnehage og SFO anerkjennes som viktig og avgjørende for kvalitet og utvikling. Det betyr at det er nødvendig å styrke ledelseskapasiteten i SFO og barnehager. Det er også avgjørende å ha tilstedeværende ledelse, understreker Mona Søbyskogen og legger til:

– Det er nødvendig at det blir satt søkelys på lederes arbeidsvilkår og deres lønnsbetingelser. Dette vil være avgjørende for å sikre en god rekruttering og at vi beholder gode og godt motiverte ledere.

Fakta om SFS 2201

SFS 2201 er en særavtale som regulerer arbeidstid for barnehager, samt skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager.

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen startet i Kommunenes hus onsdag 13. desember og er planlagt avsluttet før jul.

Dagens arbeidstidsavtale gjelder fram til 31. desember 2023.

Relaterte artikler

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter

Bli med på virtuell workshop om skoleledelse den 19. mars

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks frittstående virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa. Den andre workshopen i serien holdes på tirsdag den 19. mars, klokken 13.00 – 14.30. Tittelen […]

Nyheter