Skolelederdagen 2023: – Jeg vet hvor viktig god skoleledelse er
Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Foto: Ole Alvik)

Skolelederdagen 2023: – Jeg vet hvor viktig god skoleledelse er

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpnet Skolelederdagen 2023 ved Universitet i Oslo den 3. november. - Min jobb fremover blir å gi dere best mulig rammer. Dere skal få tillit og handlingsrom i jobben deres, sa hun i åpningstalen til de mange fremmøtte skolelederne.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo arrangerer hvert år Skolelederdagen, som retter seg mot ledere i skolen og på ulike nivåer i skolesystemet. Årets konferanse markerer også et 20-års jubileum for mastergraden i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo. Mer enn fem hundre skoleledere har i årenes løp fullført graden ved UiO.

Det var kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun som åpnet Skolelederdagen.

Skoleledere skal få plass til å lede

–  Jeg vet hvor viktig god skoleledelse er. Uten dere klarer vi ikke å gjennomføre skolens aller viktigste oppdrag; å både utdanne og danne elevene våre. Det stiller store krav til dagens skoleledere, sa hun til de mange frammøtte på konferansen.

– Min jobb fremover blir å gi dere best mulig rammer. Dere skal få tillit og handlingsrom i jobben deres. Den kommende tillitsreformen innebærer mindre detaljstyring og høyere kvalitet. Dere skal få plass til å lede.

Må bygge laget rundt eleven

I åpningstalen pekte hun på at dagens unge vil møte et arbeidsliv som krever kompetent arbeidskraft og et samfunn som krever at vi klarer å tilpasse oss endringer raskt.

– Vår hovedoppgave må derfor være ut utdanne gode problemløsere. Barn som lærer å lære, og som både utforsker og utfordrer. Unge som er engasjerte samfunnsborgere og hele og trygge mennesker.

–  Dette krever samarbeid på tvers. Vi trenger et godt lag rundt eleven, læreren og skolelederen. Det betyr blant annet at vi trenger flere miljøarbeidere og helsesykepleiere inn i skolen. Det er viktig å få flere fagfolk med ulik kompetanse inn i skolehverdagen, ikke minst for å bistå dere skoleledere.

Skolen skal være relevant for alle

Mye går bra i norsk skole, påpekte utdanningsministeren, men det er også utfordringer som må adresseres blant annet for å unngå frafall.

–  Vi må kombinerer praktisk og teoretisk læring gjennom hele skolegangen. Skolen skal føles like relevant for han som sitter med nesen begravet i en bok og hun som heller vil bruke skiftenøkkelen i stedet for penn.

Hun trakk også fram viktige prioriteringer for skolen, blant annet behovet for et leseløft og det å finne en god balanse mellom det digitale og det analoge.

– Og vi skal stille krav til elevene våre. At de møter på skolen og gjør det som forventes av dem når de er der, men med en forståelse i bunn om at hver enkelt har ulike forutsetninger og behov, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i åpningstalen ved Skolelederdagen 2023 ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO.

Relaterte artikler

Sammen må vi styrke elevenes kunnskap i matte, lesing og naturfag

Pisa undersøkelsen som kom i dag, føyer seg inn i rekken av undersøkelser som viser at elevene våre skårer dårlig på matte, lesing og naturfag. Utviklingen går dessverre i feil retning. –  Vi har pekt på behovet for at skolene får tilstrekkelig med ressurser for å kunne gi opplæring av høy kvalitet, sier leder av […]

Nyheter

Må sikre nok ledelsesressurser i SFO

Statsbudsjettforlik mellom regjeringen og SV er i havn og diskuteres og vedtas på Stortinget i dag.

Nyheter

Kronprins Haakon delte ut skolepris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole fikk Dronning Sonjas skolepris 2023 for sitt grundige arbeid med inkludering og likeverd. Prisen ble utdelt av Kronprins Haakon.

Nyheter