Skolelederdagen 2023: – Jeg vet hvor viktig god skoleledelse er
Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Foto: Ole Alvik)

Skolelederdagen 2023: – Jeg vet hvor viktig god skoleledelse er

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpnet Skolelederdagen 2023 ved Universitet i Oslo den 3. november. - Min jobb fremover blir å gi dere best mulig rammer. Dere skal få tillit og handlingsrom i jobben deres, sa hun i åpningstalen til de mange fremmøtte skolelederne.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo arrangerer hvert år Skolelederdagen, som retter seg mot ledere i skolen og på ulike nivåer i skolesystemet. Årets konferanse markerer også et 20-års jubileum for mastergraden i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo. Mer enn fem hundre skoleledere har i årenes løp fullført graden ved UiO.

Det var kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun som åpnet Skolelederdagen.

Skoleledere skal få plass til å lede

–  Jeg vet hvor viktig god skoleledelse er. Uten dere klarer vi ikke å gjennomføre skolens aller viktigste oppdrag; å både utdanne og danne elevene våre. Det stiller store krav til dagens skoleledere, sa hun til de mange frammøtte på konferansen.

– Min jobb fremover blir å gi dere best mulig rammer. Dere skal få tillit og handlingsrom i jobben deres. Den kommende tillitsreformen innebærer mindre detaljstyring og høyere kvalitet. Dere skal få plass til å lede.

Må bygge laget rundt eleven

I åpningstalen pekte hun på at dagens unge vil møte et arbeidsliv som krever kompetent arbeidskraft og et samfunn som krever at vi klarer å tilpasse oss endringer raskt.

– Vår hovedoppgave må derfor være ut utdanne gode problemløsere. Barn som lærer å lære, og som både utforsker og utfordrer. Unge som er engasjerte samfunnsborgere og hele og trygge mennesker.

–  Dette krever samarbeid på tvers. Vi trenger et godt lag rundt eleven, læreren og skolelederen. Det betyr blant annet at vi trenger flere miljøarbeidere og helsesykepleiere inn i skolen. Det er viktig å få flere fagfolk med ulik kompetanse inn i skolehverdagen, ikke minst for å bistå dere skoleledere.

Skolen skal være relevant for alle

Mye går bra i norsk skole, påpekte utdanningsministeren, men det er også utfordringer som må adresseres blant annet for å unngå frafall.

–  Vi må kombinerer praktisk og teoretisk læring gjennom hele skolegangen. Skolen skal føles like relevant for han som sitter med nesen begravet i en bok og hun som heller vil bruke skiftenøkkelen i stedet for penn.

Hun trakk også fram viktige prioriteringer for skolen, blant annet behovet for et leseløft og det å finne en god balanse mellom det digitale og det analoge.

– Og vi skal stille krav til elevene våre. At de møter på skolen og gjør det som forventes av dem når de er der, men med en forståelse i bunn om at hver enkelt har ulike forutsetninger og behov, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i åpningstalen ved Skolelederdagen 2023 ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO.

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter