Skjermbrukutvalget mener elever bør lese mer på papir
Ill.foto: Istockphoto

Skjermbrukutvalget mener elever bør lese mer på papir

Elever må lese mer på papir enn på skjerm, konkluderer det regjeringsoppnevnte skjermbrukutvalget i en fersk rapport. Kunnskapsministeren er enig og vil ha bedre balanse.

Elever må lese mer på papir enn på skjerm, konkluderer skjermbrukutvalget i en fersk rapport. Kunnskapsministeren er enig og vil ha bedre balanse.

Skjermbruken i norske skoler har økt raskt på kort tid, men rapporten oppfordrer til en balanse mellom bruken av det digitale og det trykte, skriver NRK , som har fått tilgang til rapporten.

I rapporten ser utvalget på hva slag konsekvenser skjermbruk i skolen har fått.

Robert Steen

– Skjermen bør ikke erstatte bok, håndskrift eller fysisk trening, sier Robert Steen til kanalen. Han har ledet utvalget.

– Deler bekymringen

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier i en pressemelding at rapporten bekrefter at det er viktig med balanse i elevenes skjermbruk i skolen.

– Alle elever skal få mulighet til å bli gode lesere. Å kunne lese godt er en viktig forutsetning for læring i mange fag. Da må vi legge til rette for at ungene også får øve på å lese lengre tekster på papir, sier kunnskapsministeren.

Hun peker på at regjeringen har foreslått 25 millioner kroner i neste års statsbudsjett for å styrke elevenes leseferdigheter og lesemotivasjon. I tillegg ble det nasjonale lesesenteret nylig styrket økonomisk.

– Jeg deler sterkt bekymringen til dem som peker på negative sider ved skjermbruk blant barn og unge. Utvalgets oppsummering bekrefter også at mobiltelefonen har for stor plass i skolehverdagen til mange barn. Mobilbruk fører til dårligere konsentrasjon og læring og bidrar til dårligere skolemiljø, sier Nordtun.

– Bør lese mer på papir

Dette er blant konklusjonene i rapporten:

* Både trykte og digitale teknologier bør ha sin plass i skolen.

* Mye tyder på at elevene bør lese mer på papir.

* Både håndskrift og tastatur har sin naturlige plass i undervisningen.

* Myndighetene bør evaluere nasjonale retningslinjer.

Skjermbrukutvalget er oppnevnt av regjeringen og skal bedre kunnskapsgrunnlaget om hvordan barn og unges skjermbruk i barnehage, skole og fritid påvirker helse, livskvalitet, læring og oppvekst. Utvalget er ledet av tidligere helsebyråd i Oslo, Robert Steen.

(Pressemelding fra NTB)

Relaterte artikler

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter

Bli med på virtuell workshop om skoleledelse den 19. mars

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks frittstående virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa. Den andre workshopen i serien holdes på tirsdag den 19. mars, klokken 13.00 – 14.30. Tittelen […]

Nyheter