Skjermbrukutvalget mener elever bør lese mer på papir
Ill.foto: Istockphoto

Skjermbrukutvalget mener elever bør lese mer på papir

Elever må lese mer på papir enn på skjerm, konkluderer det regjeringsoppnevnte skjermbrukutvalget i en fersk rapport. Kunnskapsministeren er enig og vil ha bedre balanse.

Elever må lese mer på papir enn på skjerm, konkluderer skjermbrukutvalget i en fersk rapport. Kunnskapsministeren er enig og vil ha bedre balanse.

Skjermbruken i norske skoler har økt raskt på kort tid, men rapporten oppfordrer til en balanse mellom bruken av det digitale og det trykte, skriver NRK , som har fått tilgang til rapporten.

I rapporten ser utvalget på hva slag konsekvenser skjermbruk i skolen har fått.

Robert Steen

– Skjermen bør ikke erstatte bok, håndskrift eller fysisk trening, sier Robert Steen til kanalen. Han har ledet utvalget.

– Deler bekymringen

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier i en pressemelding at rapporten bekrefter at det er viktig med balanse i elevenes skjermbruk i skolen.

– Alle elever skal få mulighet til å bli gode lesere. Å kunne lese godt er en viktig forutsetning for læring i mange fag. Da må vi legge til rette for at ungene også får øve på å lese lengre tekster på papir, sier kunnskapsministeren.

Hun peker på at regjeringen har foreslått 25 millioner kroner i neste års statsbudsjett for å styrke elevenes leseferdigheter og lesemotivasjon. I tillegg ble det nasjonale lesesenteret nylig styrket økonomisk.

– Jeg deler sterkt bekymringen til dem som peker på negative sider ved skjermbruk blant barn og unge. Utvalgets oppsummering bekrefter også at mobiltelefonen har for stor plass i skolehverdagen til mange barn. Mobilbruk fører til dårligere konsentrasjon og læring og bidrar til dårligere skolemiljø, sier Nordtun.

– Bør lese mer på papir

Dette er blant konklusjonene i rapporten:

* Både trykte og digitale teknologier bør ha sin plass i skolen.

* Mye tyder på at elevene bør lese mer på papir.

* Både håndskrift og tastatur har sin naturlige plass i undervisningen.

* Myndighetene bør evaluere nasjonale retningslinjer.

Skjermbrukutvalget er oppnevnt av regjeringen og skal bedre kunnskapsgrunnlaget om hvordan barn og unges skjermbruk i barnehage, skole og fritid påvirker helse, livskvalitet, læring og oppvekst. Utvalget er ledet av tidligere helsebyråd i Oslo, Robert Steen.

(Pressemelding fra NTB)

Relaterte artikler

Yrkesfag: Hvordan utdanne fagarbeiderne vi trenger?

Fremtidens Norge har et stort behov for håndverkere og fagarbeidere. Samtidig opplever vi at det satses for lite på yrkesfag og praktiske utdanninger i forhold til de akademiske fagene.

Nyheter
Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter