Ny film om Guttas Campus på NRK
Guttas campus handler både om læring og mestring, og å gi ungdom troen på egne ressurser. Bildet er fra en tidligere camp, ikke fra filmen. (Foto: Trude Brun Wilhelmsen)

Ny film om Guttas Campus på NRK

På mandag den 12. februar kan du se Nils & Ronny Spesial-På innsiden av Guttas Campus på NRK. Guttas Campus er et unikt opplegg for gutter med skoleutfordringer.

Nils & Ronny har produsert film verden rundt. Målet har alltid vært å komme nært på folk, forstå og formidle deres opplevelse av egen situasjon. Denne gangen har de laget film om Guttas Campus, som er en intensiv læringscamp for gutter i 10. klasse.

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp med oppfølging på mentorsenter i ett år etter campen. Målet med Guttas Campus er å holde dem i skolen og motvirke de konsekvensene et skolefrafall kan medføre. Etter campen blir guttene fulgt opp med gruppementoring to ganger i måneden gjennom året i 10. klasse, og individuelt etter behov gjennom første året på videregående skole.

Nils og Ronny bor med gutta, kommer tett på og tapper inn på guttas innerste tanker om skole, opplevelse av utenforskap, skam over å feile og bekymringer for fremtiden. Samtidig er dette en film med driv og mye positiv energi, humor og overraskende vendinger.

Filmen heter Gutter på randen. Det er en film om å se ungdommer med nye øyne, åpne dører til uutforskede muligheter og gi dem verktøy for endring og utvikling. Filmen vises på NRK kl. 20 på mandag den 12. februar, men den er også tilgjengelig på NRK nett. Her kan du se en kort video om programmet.

Relaterte artikler

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter

Bli med på virtuell workshop om skoleledelse den 19. mars

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks frittstående virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa. Den andre workshopen i serien holdes på tirsdag den 19. mars, klokken 13.00 – 14.30. Tittelen […]

Nyheter