Rett til videregående opplæring helt til du har fullført
Ill.foto: Istockphoto

Rett til videregående opplæring helt til du har fullført

Med ny opplæringslov får du rett til opplæring til du faktisk har fullført skolen. Du kan også ta et nytt fagbrev, selv om du har ett fra før. Nå er forskriften til den nye loven klar.

Opplæringsloven regulerer skolehverdagen til 820 000 barn og unge. Fra 1. august gjelder en rekke endringer i loven, blant annet nye regler som skal bidra til at flere kommer inn i arbeidslivet:

  • Rett til å ta videregående opplæring til du fullfører. Hvis man stryker i ett eller flere fag på videregående, eller avbryter underveis, har man rett til opplæring helt til du har fullført. Ungdom har i dag som utgangspunkt bare rett til tre års opplæring.
  • Rett til å velge videregående opplæring på nytt så mange ganger man vil frem til søknadsfristen det året du fyller 19 år. I dag har man bare rett til ett omvalg.
  • Rett til å ta et nytt fagbrev, selv om man har ett fra før, eller man har fullført med studiekompetanse. I dag har man kun rett til å ta ett fagbrev, og man har ikke rett til å begynne på yrkesfag hvis man har tatt studieforberedende.
Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Foto: Kunnskapsdepartementet)

–  Vi åpner en viktig dør som har vært lukket. Nå kan du ta et nytt fagbrev, og de som har tatt studieforberedende kan velge yrkesfag etterpå. Det vil gi flere kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Fylkeskommunen skal tilby mer opplæring
Med den nye loven følger også en ny forskrift. De største endringene i forskriften handler om hvordan de utvidede rettighetene til videregående opplæring skal fungere i praksis.

– Hvis du stryker i ett eller flere fag, eller avbryter underveis, vil du med de nye reglene ha rett til opplæring helt til du har fullført og bestått videregående. Det veldig viktig for den enkelte, og det er lønnsomt for samfunnet, sier Nordtun.

De som stryker til fag- eller svenneprøven som lærlinger i bedrift, og som ikke har fått forlenget lærekontrakten sin eller fått ny kontrakt, får også rett til mer opplæring.  Fylkeskommunen skal så langt det er mulig sørge for at de får mer opplæring i samme lærefag som de har vært lærling i.

Les mer om arbeidet med ny opplæringslov

Opplæring i moduler for voksne
Mange av de utvidede rettighetene skal også gjelde for voksne. I tillegg kan voksne som mangler skolegang fra høsten ta opplæringen i fleksible moduler.

– Regjeringen vil at enda flere voksne skal komme i jobb og bli en del av arbeidslivet. Når opplæringen kan tas i mindre deler gir det en mer fleksibel og tilrettelagt opplæring for voksne, tilpasset deres bakgrunn og livssituasjon. Det er viktig at man kan ta fagbrev selv om man har utgifter til hus, bil og barn i barnehage, sier Nordtun.

Det blir opplæring i moduler for voksne som mangler hele eller deler av grunnskolen, og i 13 lærefag på videregående nivå. Personen starter på det nivået hun eller han er på i de ulike fagene og kan ta både grunnskolen og utvalgte lærefag i sitt eget tempo. Målet er å utvide til flere lærefag etter hvert.

– Nå blir det enklere å bygge videre på den kompetansen du har, fullføre noe du har startet på, eller få ny kompetanse på et område du ikke har fra før. Det er ekstra viktig fordi dagens arbeidsliv stiller større krav til ansattes kompetanse, sier Nordtun.

(Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet)

Relaterte artikler

Yrkesfag: Hvordan utdanne fagarbeiderne vi trenger?

Fremtidens Norge har et stort behov for håndverkere og fagarbeidere. Samtidig opplever vi at det satses for lite på yrkesfag og praktiske utdanninger i forhold til de akademiske fagene.

Nyheter
Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter