Podkast: Hvordan ble Lyngen kommune best i nord?

På ett år klatret Lyngen kommune 94 plasser på kommunebarometeret. Ifølge Kommunal Rapport er satsing på oppvekst og utdanning forklaringen.

Vi har fått besøk av rektor Tone Iversen og kommunalsjef for oppvekst og kultur Anette Holst. De deler hvordan langsiktighet, tett samarbeid, tillit og lydhørhet har bidratt til å gjøre Lyngen til en kommune der folk har lyst til å komme og bosette seg etter endt utdanning.

Relaterte artikler

Opplæringslov, hovedtariffoppgjør og kompetanseheving

Vi er inne i en travel periode i skolen. Det er mye som skjer på en gang. Altfor mye til å nevne alt, men noen av sakene kan ikke nevnes for ofte.

Nyheter

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter