Podkast: Hva kan vi lære av Skolelederens historie?

I sitt doktorgradsarbeid har Rikke Sundberg lest 15 årganger med Skolelederen, samt en rekke offentlige publikasjoner og dokumenter.  Hun tar oss med på en historietime om skolelederrollens utvikling fra nittitallet til i dag, fra "den fremste blant likemenn til en den som løfter det kollektive".   

Hva har hun lært av dette arbeidet, og hva betyr det for fremtidens skolelederrolle?

Relaterte artikler

Sammen må vi styrke elevenes kunnskap i matte, lesing og naturfag

Pisa undersøkelsen som kom i dag, føyer seg inn i rekken av undersøkelser som viser at elevene våre skårer dårlig på matte, lesing og naturfag. Utviklingen går dessverre i feil retning. –  Vi har pekt på behovet for at skolene får tilstrekkelig med ressurser for å kunne gi opplæring av høy kvalitet, sier leder av […]

Nyheter

Må sikre nok ledelsesressurser i SFO

Statsbudsjettforlik mellom regjeringen og SV er i havn og diskuteres og vedtas på Stortinget i dag.

Nyheter

Kronprins Haakon delte ut skolepris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole fikk Dronning Sonjas skolepris 2023 for sitt grundige arbeid med inkludering og likeverd. Prisen ble utdelt av Kronprins Haakon.

Nyheter