Podkast: Digitale verktøy i opplæringen: Hvem var det som mistet hodet?
Fra venstre: Påtroppende leder i Elevorganisasjonen Madelen Kloster, Alf Aschim som er politisk rådgiver i Skolelederforbundet og programleder for podkasten, Kathrine Selvikvåg som er rektor på Jar skole og leder av Skolelederforbundet i Bærum og 2. nestleder Thom Bjørnar Jambak i Utdanningsforbundet,

Podkast: Digitale verktøy i opplæringen: Hvem var det som mistet hodet?

Skolen trenger en satsning på læremidler, både fysisk og digitale. Det er ingen motsetning sier Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Elevorganisasjonen i en helt ny episode av podkasten Viktigste leder.

De fortsetter med en appell til politikere og beslutningstakere: Ipaden og pcen har ikke skylden for at skoleresultatene blir dårligere.

Debatten har blitt for tilspisset og Elevorganisasjonen, KS, FUG, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet har skrevet brev til Utdanningskomiteen på Stortinget. I brevet står det blant annet at:

Både lovverk og forskning understøtter at skolen må gi elevene muligheter til å forstå og bruke teknologien, samt utvikle kritiske evner. Derfor kan ikke debatten bare handle om tekniske begrensninger, tekniske løsninger og tekniske ferdigheter. I stedet må vi som skole og foreldre jobbe mer med våre barns holdninger og bidra til å gi dem god digital dømmekraft.

Vi trenger en nasjonal satsning på kompetanse og kvalitet i hele sektoren. Vi trenger også et merbalansert ordskifte om digitaliseringen i skolen. Vi skal ikke være naive, men skal heller ikke iverksette tiltak som gjør skolen passiv eller reaktiv i møte med den digitale utviklingen. Vi må sikre variasjon i opplæringen. Barnehagens og skolens mandat gir et krystallklart oppdrag i å utvikle elevers digitale kompetanse – det må vi ivareta. Vi utdanner for fremtiden!

Her kan du lese hele brevet til Utdanningskomiteen.

I podkasten møter du Utdanningsforbundets 2. nestleder Thom Bjørnar Jambak, påtroppende leder i Elevorganisasjonen Madelen Kloster og Kathrine Selvikvåg som er rektor på Jar skole og leder av Skolelederforbundet i Bærum. Alle har et sterkt ønske om at debatten om læremidler må komme på riktig spor og det kreves en satsning på skole.

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter