Pedagoger blir ledere for å skape faglig utvikling og trivsel
Ill.foto: NTB/Maskot
Publisert 03.09.23 | Ole Alvik

Pedagoger blir ledere for å skape faglig utvikling og trivsel

Når pedagoger velger å bli ledere, så gjør de det for å skape arbeidsglede, påvirke den faglige utviklingen og gjøre en forskjell for barna.

Danske KL (Kommunernes Landsforening som tilsvarer KS i Norge) og BUPL (Dansk fagforening for pedagoger) har gjennomført en spørreundersøkelse blant 301 pedagoger i tre danske kommuner, som en del av prosjektet «Rekruttering af pædagoger til ledelse».

Hele 43 prosent svarer at de er motivert for en karriere som ledere, og det er de som er i alderen fra 35 – 39 år som er mest motivert for en lederjobb.

Men undersøkelsen peker også på en rekke utfordringer, ifølge en artikkel på Vpt.dk (Viden på tværs), som utgis av de to nevnte organisasjonene. Pedagogene er blant annet utrygge for at arbeidspresset skal være for stort, oppgavene for komplekse og at de ikke har den rette kompetansen for å bli ledere.

Mange etterlyste mer målrettet kompetanseutvikling for de som ønsket å bli ledere og en mer fleksibel overgang fra pedagog til leder, for eksempel med bruk av mentorer og lederutviklingstiltak. Noen av de viktigste funnene er at:

Det som motiverer pedagoger til å søke en lederjobb er:

  • Å kunne skape trivsel og arbeidsglede hos medarbeiderne.
  • Å kunne prege den faglige utviklingen.
  • Å motivere og lede andre pedagoger.
  • Å arbeide med pedagogiske mål og strategier.

Barrierer for ledelse er:

  • En følelse av å ikke ha den nødvendige kompetansen for å bli leder.
  • En forestilling om at arbeidspresset er for stort.
  • En usikkerhet om hvorvidt de kan håndtere kompleksiteten i lederjobben.

Det som kan gjøre ledelse mer attraktivt er:

  • Mer målrettet kompetanseutvikling.
  • Bedre muligheter for å få kunne prøve seg på ledelsesoppgaver.
  • En mer fleksibel overgang til lederjobber.

Relaterte artikler

Ber regjeringen forkaste forslaget til nye fraværsregler

Skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen med felles front mot regjeringens forslag til ny fraværsgrense.

Nyheter

Hurra! Ny forsikringsavtale – nye fordeler

Vi har inngått en ny avtale med Gjensidige, slik at du får gode rabatter på noen av markedets beste forsikringer. Er du under 35 år, får du flere nye fordeler. Har du gått over i mer voksne rekker, så kan du nyte godt av økt rabatt på bilforsikring.

Nyheter

Podkast: Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.

Nyheter