Offentlige og private skoler må ha likeverdige rammevilkår

Offentlige og private skoler må ha likeverdige rammevilkår

Skolelederforbundets leder Stig Johannesen besøkte i dag Montessori Norges lederkonferanse i Oslo. I foredraget vektla han at Skolelederforbundet er opptatt av forutsigbarhet og likeverdige rammer for privatskolene.

Tema for innledningen var «Rektors handlingsrom – støttefunksjoner og stressfaktorer». Han fastslo betydningen av god ledelse for å sikre kvaliteten i skoler og barnehager, men vektla også at skoleledere ikke har fått det fokuset som de fortjener.

– Dere er Norges viktigste ledere, sa han i sin innledning.

Må kunne gi et like godt tilbud

Johannessen vektla at Skolelederforbundet er opptatt av forutsigbarhet og likeverdige rammer for privatskolene.

– Det er viktig at rammevilkårene for både offentlige og private skoler er likeverdige, slik at alle barn har like forutsetninger for et godt tilbud i den skolen eller barnehagen de går i.

– Rammetilskuddet må være tidsriktig og ta høyde for den tiden vi lever i, en dyrtid, og en tid der vi må satse på det som er viktigst for oss; nemlig barn og unge.

– Vi må derfor satse på skole og barnehage, både kommunale og ideelle! Vi må styrke barnehage og skolebudsjettene slik at vi har gode rammeforutsetninger rundt barn og unge, sa Stig Johannessen.

At myndighetene har gode prosesser med alle, både offentlige og private skoler og barnehager, er viktig. Endringer i rammevilkår uten tilstrekkelige prosesser er ikke forenlig med en tillitsreform.

– Ingen barn skal rammes av å velge en ideell skole. Vi håper at regjeringen kvalitetssikrer og legger til rette for forutsigbarhet, likebehandling og stabile rammevilkår for våre ideelle, private skoler, sa forbundsleder Stig Johannessen.

Relaterte artikler

Ny hovedavtale for KS for 2024-25

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune forhandler om Hovedavtalen med KS. Hovedavtalen er nå reforhandlet med få endringer. Partene er enige om enkelte endringer i avtalens del B og del C. Den nye hovedavtalen for KS-området gjelder fra 01.01.2024 til 31.12.2025. – Hovedavtalen er et viktig for de tillitsvalgte, den […]

Nyheter | Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv

Takk for tilliten og inspirasjonen

Torsdag 30.11 ble Dronning Sonjas skolepris delt ut, og jeg må benytte denne anledningen til å takke for oppdraget og tilliten til å få delta på juryarbeidet denne høsten. Mange solide kandidater fra vårt langstrakte land var blant de nominerte. Å lese beskrivelsen av all den solide praksisen hos de nominerte bekrefter at dette er vi gode på i norsk skole.

Nyheter | Skolelederforbundet

Tre nye lokallag i Agder

Denne uka var det medlemsmøte i Skolelederforbundet Agder, hvor medlemmene blant annet fikk presentert Skolelederforbundets rapport «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet» ved to av forskerne fra Universitetet i Agder, Morten Øgård og Connie Bylund Salvesen. På møtet hadde vi også gleden av å etablere tre nye lokallag i Agder: Lindesnes, Agder Øst og […]

Nyheter | Skolelederforbundet