Offentlige og private skoler må ha likeverdige rammevilkår

Offentlige og private skoler må ha likeverdige rammevilkår

Skolelederforbundets leder Stig Johannesen besøkte i dag Montessori Norges lederkonferanse i Oslo. I foredraget vektla han at Skolelederforbundet er opptatt av forutsigbarhet og likeverdige rammer for privatskolene.

Tema for innledningen var «Rektors handlingsrom – støttefunksjoner og stressfaktorer». Han fastslo betydningen av god ledelse for å sikre kvaliteten i skoler og barnehager, men vektla også at skoleledere ikke har fått det fokuset som de fortjener.

– Dere er Norges viktigste ledere, sa han i sin innledning.

Må kunne gi et like godt tilbud

Johannessen vektla at Skolelederforbundet er opptatt av forutsigbarhet og likeverdige rammer for privatskolene.

– Det er viktig at rammevilkårene for både offentlige og private skoler er likeverdige, slik at alle barn har like forutsetninger for et godt tilbud i den skolen eller barnehagen de går i.

– Rammetilskuddet må være tidsriktig og ta høyde for den tiden vi lever i, en dyrtid, og en tid der vi må satse på det som er viktigst for oss; nemlig barn og unge.

– Vi må derfor satse på skole og barnehage, både kommunale og ideelle! Vi må styrke barnehage og skolebudsjettene slik at vi har gode rammeforutsetninger rundt barn og unge, sa Stig Johannessen.

At myndighetene har gode prosesser med alle, både offentlige og private skoler og barnehager, er viktig. Endringer i rammevilkår uten tilstrekkelige prosesser er ikke forenlig med en tillitsreform.

– Ingen barn skal rammes av å velge en ideell skole. Vi håper at regjeringen kvalitetssikrer og legger til rette for forutsigbarhet, likebehandling og stabile rammevilkår for våre ideelle, private skoler, sa forbundsleder Stig Johannessen.

Relaterte artikler

Podkast: Hvordan skal vi løse et stadig større samfunnsoppdrag med stadig mindre midler?

I dag er det åpen høring om kommuneproposisjonen for 2025. I likhet med KS, er Skolelederforbundet sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen landets kommuner befinner seg i. Stadig flere av våre medlemmer melder om at de må prioritere mellom lovpålagte oppgaver og at innsparingene går ut over elever og ansatte i skolen.

Nyheter
Episode 321

Podkast: Hvor mye handlingsrom har vi egentlig?

CLASS (Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools) er et forskningsprosjekt som undersøker skolelederes opplevde og reelle handlingsrom. De har særlig sett nøye på relasjonen mellom skoleleder og skoleeier, og hvordan denne relasjonen spiller en viktig rolle i å definere ledernes handlingsrom.

Nyheter

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter