Nye foreldreutvalg for barnehager og grunnopplæringen
Ill.foto: Istockphoto

Nye foreldreutvalg for barnehager og grunnopplæringen

Fra nyttår blir det nye foreldreutvalg. Ståle Sand Kalkvik blir leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringa (FUG) og Tor Eirik Rasmussen blir leder for Foreldreutvalet for barnehager (FUB).

FUB og FUG er faste, uavhengige rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. De  skal bidra til at foreldremedvirkning på nasjonalt nivå og fremme godt samarbeid mellom barnehage, skole og hjem.

Utvalgene skal sikre at foreldrestemmene blir hørt i aktuelle saker og de nye medlemmene ble utnevnt den 24. november.

Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet.

– Foreldreutvalgene gjør et svært viktig arbeid for barn og unge i barnehage og skole og Skolelederforbundet ser frem til et godt samarbeid med de nye utvalgene, sier forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Dette blir det nye Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG)
Ståle Sand Kalkvik (leder), Trondheim
Johanne Marie Olaussen (nestleder), Oslo
Lill-Therese Varsi, Melhus
Attia Mirza Mehmood, Oslo
Jeanette Trondsdotter Guttormsen, Tromsø
Alf Harald Aronsen, Haugesund
Christopher Sandal Donné, Askøy
Vara 1: Yngve Søderholm-Nodland, Skien

Vara 2:  Elisabeth Teige, Volda

Dette blir det nye Foreldreutvalet for barnehagar (FUB)
Tor Eirik Rasmussen (leder), Sandnes
Sarah Jaber (nestleder), Oslo
Amalie Ristin Rimpi, Bodø
Synne Berteussen-Sandberg, Nord Odal
Einar Olav Larsen, Verdal
Erik Lølandsmo, Kristiansand
Vara 1: Tone Pettersen, Alta

Vara 2: Steffen André Kvalheim, Erdal

 

Relaterte artikler

Opplæringslov, hovedtariffoppgjør og kompetanseheving

Vi er inne i en travel periode i skolen. Det er mye som skjer på en gang. Altfor mye til å nevne alt, men noen av sakene kan ikke nevnes for ofte.

Nyheter

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter