Ny utgave av Skolelederen

Ny utgave av Skolelederen

Årets første utgave av Skolelederen er nå tilgjengelig. Papirutgaven av Skolelederen kommer nå i nytt format, med dobbelt så mange sider og med fire utgaver per år.

I denne utgaven av Skolelederen kan du blant annet lese om Huseby ungdomsskole som satser på et innovativt læringsmiljø. Ved skolen er det helt slutt på det klassiske buss-oppsettet med pulter og stoler på rekke og rad. Det fysiske miljøet skal være tilpasset elevene og ulike læringssituasjoner, og da er det variasjon som gjelder.

Du kan også lese om hvorfor Åssiden vgs i Drammen, som den aller første skolen i Norge, har mottatt Akan-prisen for sitt arbeid med rus- og spillavhengighet. Og en interessant fagartikkel skrevet av professor Jan Merok Paulsen om strategi og design for lærende ledermøter. Vi har også møtt skolepsykolog Ingunn Harsvik Ødegaard som forteller om hvordan man kan gjør skoledagen bedre for engstelige barn.

Artiklene i Skolelederen vil også bli publisert her på Skolelederen.no. Hvis du heller vil bla i pdf-versjonen av bladet, så finner du en digital utgave av Skolelederen nr. 1/2024 her.

Relaterte artikler

Opplæringslov, hovedtariffoppgjør og kompetanseheving

Vi er inne i en travel periode i skolen. Det er mye som skjer på en gang. Altfor mye til å nevne alt, men noen av sakene kan ikke nevnes for ofte.

Nyheter

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter