– Vi har prioritert gratis SFO-tilbud for å utjevne sosiale forskjeller og bygge en sterkere fellesskole for alle. Dette har ført til at mange flere barn nå går på SFO.  For mange foreldre er pris avgjørende for om de kan sende barna i SFO eller ikke. Billigere SFO hjelper barnefamilier i en tid som er økonomisk krevende, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Det har vært en økning i SFO-deltakelsen blant 2. klassingene i alle fylker, bortsett fra i Oslo. Her er deltagelsen på 98 prosent, det samme som i fjor.  Økningen er størst i Agder fylke med 23 prosentpoeng, mens Rogaland har hatt nest størst økning i deltakelse med 20 prosentpoeng siden i fjor.

Til høsten blir også 3. klasse gjort gratis på samme måte. I 3. og 4. klasse er SFO-deltakelsen nå på henholdsvis 63 og 37 prosent. Totalt 71 prosent av elevene på 1.-4. trinn går nå på SFO, en økning på 12 prosentpoeng fra skoleåret 2020-2021.