Ny opplæringsforskrift og privatskoleforskrift

Ny opplæringsforskrift og privatskoleforskrift

Forskrift om grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa (opplæringsforskriften) og ny forskrift til privatskoleloven (privatskoleforskriften) ble fastsatt 3. juni. Disse vil tre i kraft 1. august, samtidig med den nye opplæringsloven.

De to nye forskriftene er nå kunngjort på Lovdata:

Opplæringsforskriften
Privatskoleforskriften

Noen av de største endringene i opplæringsforskriften henger sammen med ny og utvidet rett til videregående opplæring.

Det er blant annet presisert i forskriften at de som har gjennomført en vesentlig del av opplæringen, men ikke har bestått faget, har rett til meropplæring frem mot en standpunktkarakter. Opplæringen skal være i samsvar med læreplanen i faget, men fylkeskommunen kan komprimere opplæringen og fravike ordinært timetall.

De som stryker til fag- eller svenneprøven, har rett til et opplæringstilbud på vg3 som bygger på gjennomført programområde på vg2. Fylkeskommunen skal så langt det er mulig sørge for at de som har strøket til fag- eller svenneprøven får mer opplæring i samme lærefag. Elevene skal kunne melde seg til mer opplæring i fag som ikke er bestått (utenom ordinære søknadsfrister). Det er fylkeskommunen som fastsetter fristen, men fristen kan ikke være tidligere enn minst én uke etter siste mulige sensur i faget.

Elever beholder retten til ny, utsatt eller særskilt eksamen dersom de stryker i standpunkt eller til eksamen, eller er syke på eksamen. Dersom de står på eksamen, faller retten til meropplæring i faget bort.

Du kan lese mer om ny opplæringsforskrift på Udir sine hjemmesider.

 

Relaterte artikler

Yrkesfag: Hvordan utdanne fagarbeiderne vi trenger?

Fremtidens Norge har et stort behov for håndverkere og fagarbeidere. Samtidig opplever vi at det satses for lite på yrkesfag og praktiske utdanninger i forhold til de akademiske fagene.

Nyheter
Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter