Ny hovedavtale for KS for 2024-25
Partene er enige om ny hovedavtale for KS for 2024-25 er signert . Fra venstre: Marit Solheim (YS Kommune), Steffen Handal (Unio Kommune), Hege Mygland (KS), Mette Nord (LO Kommune) og Tonje Leborg (Akademikerne kommune). (Foto: Sissel Berge Dyblie)

Ny hovedavtale for KS for 2024-25

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune forhandler om Hovedavtalen med KS. Hovedavtalen er nå reforhandlet med få endringer.

Partene er enige om enkelte endringer i avtalens del B og del C. Den nye hovedavtalen for KS-området gjelder fra 01.01.2024 til 31.12.2025.

– Hovedavtalen er et viktig for de tillitsvalgte, den er god og fungerer bra. Skolelederforbundet er fornøyd med de endringene som er kommet inn, de gjør avtalen bedre, sier leder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

Forbundsleder Stig Johannessen. (Foto: Ole Alvik)

Partene er enige om et sentralt partsarbeid for perioden, som skal se nærmere på hovedavtalens bestemmelser og diskutere behovet for å utvikle tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår. Videre skal man drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til praktisering av hovedavtalen.

Det skal etableres et sentralt samarbeid knyttet til digitalisering. Målet er å finne gode løsninger og etablere en arena mellom partene for regelmessig orientering og dialog.

– Partene har oppdatert hovedavtaleveilederen og utarbeidet en felles digital opplæring. Det er behov for å se på praktisering og intensjoner av hovedavtalen og på rammevilkårene til de tillitsvalgte og vi er glad for at vi skal bruke tid på dette i felleskap, sier Stig Johannessen.

Dette er nytt:

Det blir presisert at opplæringen av ledere og tillitsvalgte skal finne sted på alle nivåer (Del B § 1-5) . Det skal sikre felles forståelse av Hovedavtalens intensjoner.

Det presiseres a i frikjøpsbestemmelsene i § 3-3 bokstav c at frikjøpet skal fastsettes etter drøftinger.

Digitalisering er inntatt i del C § 7 som et av flere punkter som må skje gjennom samarbeid mellom de ansatte og bedriften.

Her finner du de protokollførte endringene.

Nyttige lenker om hovedavtalen i KS:

På Skolelederforbundets hjemmeside finner du fem opplæringsvideoer som gir tillitsvalgte og arbeidsgivere mer kunnskap om hovedavtalen i KS.

På KS sine hjemmesider finner du hovedavtaleveilederen, som er et nyttig hjelpemiddel for å forstå bestemmelsene i Hovedavtalen.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte artikler

Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter

Frustrasjon og validering i skolehverdagen

Vi fødes alle med følelser, men uten ferdighetene til å regulere eller forstå dem. Som skoleledere, foreldre og lærere, har vi en viktig rolle i å hjelpe barn til å håndtere disse følelsene på en sunn måte.

Nyheter