Ny hovedavtale for KS for 2024-25
Partene er enige om ny hovedavtale for KS for 2024-25 er signert . Fra venstre: Marit Solheim (YS Kommune), Steffen Handal (Unio Kommune), Hege Mygland (KS), Mette Nord (LO Kommune) og Tonje Leborg (Akademikerne kommune). (Foto: Sissel Berge Dyblie)

Ny hovedavtale for KS for 2024-25

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune forhandler om Hovedavtalen med KS. Hovedavtalen er nå reforhandlet med få endringer.

Partene er enige om enkelte endringer i avtalens del B og del C. Den nye hovedavtalen for KS-området gjelder fra 01.01.2024 til 31.12.2025.

– Hovedavtalen er et viktig for de tillitsvalgte, den er god og fungerer bra. Skolelederforbundet er fornøyd med de endringene som er kommet inn, de gjør avtalen bedre, sier leder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

Forbundsleder Stig Johannessen. (Foto: Ole Alvik)

Partene er enige om et sentralt partsarbeid for perioden, som skal se nærmere på hovedavtalens bestemmelser og diskutere behovet for å utvikle tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår. Videre skal man drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til praktisering av hovedavtalen.

Det skal etableres et sentralt samarbeid knyttet til digitalisering. Målet er å finne gode løsninger og etablere en arena mellom partene for regelmessig orientering og dialog.

– Partene har oppdatert hovedavtaleveilederen og utarbeidet en felles digital opplæring. Det er behov for å se på praktisering og intensjoner av hovedavtalen og på rammevilkårene til de tillitsvalgte og vi er glad for at vi skal bruke tid på dette i felleskap, sier Stig Johannessen.

Dette er nytt:

Det blir presisert at opplæringen av ledere og tillitsvalgte skal finne sted på alle nivåer (Del B § 1-5) . Det skal sikre felles forståelse av Hovedavtalens intensjoner.

Det presiseres a i frikjøpsbestemmelsene i § 3-3 bokstav c at frikjøpet skal fastsettes etter drøftinger.

Digitalisering er inntatt i del C § 7 som et av flere punkter som må skje gjennom samarbeid mellom de ansatte og bedriften.

Her finner du de protokollførte endringene.

Nyttige lenker om hovedavtalen i KS:

På Skolelederforbundets hjemmeside finner du fem opplæringsvideoer som gir tillitsvalgte og arbeidsgivere mer kunnskap om hovedavtalen i KS.

På KS sine hjemmesider finner du hovedavtaleveilederen, som er et nyttig hjelpemiddel for å forstå bestemmelsene i Hovedavtalen.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte artikler

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter

Bli med på virtuell workshop om skoleledelse den 19. mars

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks frittstående virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa. Den andre workshopen i serien holdes på tirsdag den 19. mars, klokken 13.00 – 14.30. Tittelen […]

Nyheter