Ny barnevernslov fra 1. januar
Sad child The girl who looks down and sits down Black frame

Ny barnevernslov fra 1. januar

Den 1. januar 2023 trådte ny barnevernslov i kraft. Loven erstatter gjeldende barnevernlov av 1992.

Enkelte lovendringer trådte i kraft i 2022 på grunn av barnevernsreformen. Den nye loven inneholder en del nye bestemmelser/reguleringer, men mange av bestemmelsene er en lovfesting eller presisering av gjeldende rett etter 1992- loven.

Se lenke til Bufdir sine sider for mer informasjon:

https://ny.bufdir.no/fagstotte/barnevern-oppvekst/ny-barnevernslov/

 

Relaterte artikler

Sammen må vi styrke elevenes kunnskap i matte, lesing og naturfag

Pisa undersøkelsen som kom i dag, føyer seg inn i rekken av undersøkelser som viser at elevene våre skårer dårlig på matte, lesing og naturfag. Utviklingen går dessverre i feil retning. –  Vi har pekt på behovet for at skolene får tilstrekkelig med ressurser for å kunne gi opplæring av høy kvalitet, sier leder av […]

Nyheter

Må sikre nok ledelsesressurser i SFO

Statsbudsjettforlik mellom regjeringen og SV er i havn og diskuteres og vedtas på Stortinget i dag.

Nyheter

Kronprins Haakon delte ut skolepris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole fikk Dronning Sonjas skolepris 2023 for sitt grundige arbeid med inkludering og likeverd. Prisen ble utdelt av Kronprins Haakon.

Nyheter