Nordlyskonferansen løftet diskusjonen om tillit

Hvordan er vi rigget for å møte tillitsreformen i norsk skolevesen? Og hvilke utfordringer står vi overfor når reformen skal implementeres? Tema for Nordlyskonferansen 2023 var «Tillitsbasert ledelse – innhold eller innpakning?».

Magne Johansen var ansvarlig for konferansen

Konferansen ble avholdt 20.-21. november i Tromsø. Omtrent 100 deltakere var samlet for å høre forskere legge frem ulike perspektiver på temaer rundt tillit og tillitsreform.

Professor Einar Øverenget slo an tonen med refleksjoner om hva som ligger i begreper som tillit, kontroll og ytringsklima. Dette var et inspirerende og tankevekkende foredrag.

Implementering av tillitsreformen var tema for Kjell Arne Røviks fordrag. Hva ligger egentlig av forventninger til oss som ledere innen skole og oppvekst når man sier at tillitsreformen skal komme nedenfra? Hva kan vi forvente av kommunene våre, og hvordan kan denne implementeringen se ut?

På konferansens andre dag gav Lena Abrahamsen, Vegard Yttergård, Julie Lysberg og Marit Aas deltakerne muligheten til å bli bedre kjent med ny forskning på oppvekst- og utdanningsfeltet. Vi fikk også en presentasjon av Skolelederforbundets nye rapport «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet?» ved forbundsleder Stig Johannessen.

Også i år lot Nordlyskonferansen oss møtes og dele erfaringer. Men ikke minst gav den oss som er opptatt av ledelse av skole og barnehage godt faglig påfyll og et inspirerende avbrekk i en hektisk hverdag.

 

Relaterte artikler

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter

Bli med på virtuell workshop om skoleledelse den 19. mars

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks frittstående virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa. Den andre workshopen i serien holdes på tirsdag den 19. mars, klokken 13.00 – 14.30. Tittelen […]

Nyheter