Nesten alle skoler har strenge regler for mobilbruk
Mona Søbyskogen er nestleder i Skolelederforbundet.(Foto: Ole Alvik / Skolelederforbundet)

Nesten alle skoler har strenge regler for mobilbruk

Skolelederforbundet mener at det ikke er riktig vei å gå å komme med en anbefaling om forbud mot mobiltelefoner i skolen og mener at forslaget er lite gjennomtenkt.

Skolelederforbundet mener at dette er en for lettvint løsning. En anbefaling om forbud er ikke veien å gå. Det løser ikke utfordringene vi har i skolen. Mobilen får for stor plass i debatten. Vi mener at politikerne behandler symptomer og ikke årsaker når beslutningene fattes, sier nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen.

Vi vet at de aller fleste skoler har gode og lokale regler på dette. Skolene har ulik praksis, men de har gode lokale ordninger for å begrense bruk av mobiltelefon. Skolelederforbundet mener at det er viktig at de enkelte skolene finner sin egen måte å håndtere dette på.

– Det er dyktige skoleledere, lærere og elever som tar sitt ansvar og finner lokale måter å løse ting på. Nå snakker vi om mobiltelefoner og smartklokker. Hva er det neste som man skal anbefale å forby i skolen, spør Mona Søbyskogen.

Skolelederforbundet vil oppfordre skoleeier og skolene til å ha en grundig prosess som involverer rektor, foreldre, elever og ansatte, og hvor de sammen kan bli enige om hvilke regler skolen skal ha.

– Det er viktig at en har ordensreglement som passer inn lokalt, på den enkelte skole. Vi vet at mobilen kan være nyttig i deler av undervisningen, og det må være greit, sier Mona Søbyskogen.

 Det er nødvendig å styrke skoledemokratiet mener Skolelederforbundet.

Reguleringen av mobilbruk må være et lederansvar ved den enkelte skole. Det for å sikre elevene, foresatte og medarbeidernes stemme i skoledemokratiet.

Mona Søbyskogen mener også at regjeringen burde ha ventet med anbefalingene til konklusjonen fra Skjermbruksutvalget foreligger.

– Skolen må ligge fremst i arbeidet med danning og utdanning, og dette er et område der skoledemokratiet må lage kjørereglene. Tillit til profesjonen, Læreres posisjon i klasserommet som profesjonelle pedagoger og ledere styrkes ikke med nasjonale retningslinjer for mobilbruk, sier Mona Søbyskogen.

 

 

Relaterte artikler

Opplæringslov, hovedtariffoppgjør og kompetanseheving

Vi er inne i en travel periode i skolen. Det er mye som skjer på en gang. Altfor mye til å nevne alt, men noen av sakene kan ikke nevnes for ofte.

Nyheter

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter