Nesten alle skoler har strenge regler for mobilbruk
Mona Søbyskogen er nestleder i Skolelederforbundet.(Foto: Ole Alvik / Skolelederforbundet)

Nesten alle skoler har strenge regler for mobilbruk

Skolelederforbundet mener at det ikke er riktig vei å gå å komme med en anbefaling om forbud mot mobiltelefoner i skolen og mener at forslaget er lite gjennomtenkt.

Skolelederforbundet mener at dette er en for lettvint løsning. En anbefaling om forbud er ikke veien å gå. Det løser ikke utfordringene vi har i skolen. Mobilen får for stor plass i debatten. Vi mener at politikerne behandler symptomer og ikke årsaker når beslutningene fattes, sier nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen.

Vi vet at de aller fleste skoler har gode og lokale regler på dette. Skolene har ulik praksis, men de har gode lokale ordninger for å begrense bruk av mobiltelefon. Skolelederforbundet mener at det er viktig at de enkelte skolene finner sin egen måte å håndtere dette på.

– Det er dyktige skoleledere, lærere og elever som tar sitt ansvar og finner lokale måter å løse ting på. Nå snakker vi om mobiltelefoner og smartklokker. Hva er det neste som man skal anbefale å forby i skolen, spør Mona Søbyskogen.

Skolelederforbundet vil oppfordre skoleeier og skolene til å ha en grundig prosess som involverer rektor, foreldre, elever og ansatte, og hvor de sammen kan bli enige om hvilke regler skolen skal ha.

– Det er viktig at en har ordensreglement som passer inn lokalt, på den enkelte skole. Vi vet at mobilen kan være nyttig i deler av undervisningen, og det må være greit, sier Mona Søbyskogen.

 Det er nødvendig å styrke skoledemokratiet mener Skolelederforbundet.

Reguleringen av mobilbruk må være et lederansvar ved den enkelte skole. Det for å sikre elevene, foresatte og medarbeidernes stemme i skoledemokratiet.

Mona Søbyskogen mener også at regjeringen burde ha ventet med anbefalingene til konklusjonen fra Skjermbruksutvalget foreligger.

– Skolen må ligge fremst i arbeidet med danning og utdanning, og dette er et område der skoledemokratiet må lage kjørereglene. Tillit til profesjonen, Læreres posisjon i klasserommet som profesjonelle pedagoger og ledere styrkes ikke med nasjonale retningslinjer for mobilbruk, sier Mona Søbyskogen.

 

 

Relaterte artikler

Podkast: Hvordan skal vi løse et stadig større samfunnsoppdrag med stadig mindre midler?

I dag er det åpen høring om kommuneproposisjonen for 2025. I likhet med KS, er Skolelederforbundet sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen landets kommuner befinner seg i. Stadig flere av våre medlemmer melder om at de må prioritere mellom lovpålagte oppgaver og at innsparingene går ut over elever og ansatte i skolen.

Nyheter
Episode 321

Podkast: Hvor mye handlingsrom har vi egentlig?

CLASS (Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools) er et forskningsprosjekt som undersøker skolelederes opplevde og reelle handlingsrom. De har særlig sett nøye på relasjonen mellom skoleleder og skoleeier, og hvordan denne relasjonen spiller en viktig rolle i å definere ledernes handlingsrom.

Nyheter

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter