Nå er lønnsforhandlingene i gang
Hilde Pettersen og Knut Arve Skaalvik i Skolelederforbundet.

Nå er lønnsforhandlingene i gang

Nå er de sentrale forhandlingene i gang. Men hva skal du som medlem i Skolelederforbundet gjøre for å kreve mer lønn i lønnsforhandlinger? Hvordan fungerer egentlig lønnsforhandlingene?

Slik er gangen i lønnsforhandlingene
Hvert år gjennomføres det sentrale lønnsforhandlinger i alle de tariffområdene der Skolelederforbundet har medlemmer, det vil si Staten, KS-området (kommunene/fylkeskommunene) og Oslo kommune. Annethvert år er det hovedoppgjør og mellomoppgjør. I år er det hovedoppgjør og det forhandles om både lønn og teksten i tariffavtalene.

Når de sentrale forhandlingene er ferdige, er det tid for lokale lønnsforhandlinger.

I Staten er det slik at det settes av midler i de sentrale forhandlingene dersom det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger. I høst er det tvilsomt om det blir satt av midler.

I KS-området gjennomføres det lokale lønnsforhandlinger hvert år for de som har sin lønnsdannelse i kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen (HTA). For de som har sin lønnsdannelse i kapittel 4 gjennomføres det lokale lønnsforhandlinger dersom det settes av en pott til det i de sentrale lønnsforhandlingene. Det er bestemt at det blir satt av midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i år.

I Oslo kommune gjennomføres det lokale lønnsforhandlinger dersom det settes av midler til det i de sentrale forhandlingene.

Hva skal du gjøre dersom du vil fremme lønnskrav?

Lokale lønnsforhandlinger foregår i den enkelte kommune/fylkeskommune/virksomhet.

Dersom det blir satt av midler i oppgjøret i Stat vil Skolelederforbundet sende en e-post til alle medlemmer med informasjon og oppfordring om å fremme krav.

I hvert fylke har Skolelederforbundet et fylkeslag som ledes av en fylkeslagsleder. Fylkeslagsleder har ansvaret for gjennomføringen av forhandlingene i sitt fylke. Vi har en rekke forhandlere som forhandler lønn for medlemmer i Skolelederforbundet rundt omkring i kommunene/fylkeskommunene. Du vil få informasjon om lokale lønnsforhandlinger fra ditt fylkeslag. Dersom du ikke får informasjon så henvend deg til fylkeslagsleder/lokallagsleder. Informasjon om hvem dette er finner du på hjemmesidene våre.

I Oslo kommune har fylkeslagsleder ansvar for å informere medlemmer om lønnsforhandlingene dersom det blir satt av midler til lokale lønnsforhandlinger.

Har du spørsmål om lokale lønnsforhandlinger så kontakt din fylkeslagsleder eller

Rådgiver Knut Arve Skaalvik; knut.arve.skaalvik@skolelederforbundet.no

 

Relaterte artikler

Ber regjeringen forkaste forslaget til nye fraværsregler

Skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen med felles front mot regjeringens forslag til ny fraværsgrense.

Nyheter

Hurra! Ny forsikringsavtale – nye fordeler

Vi har inngått en ny avtale med Gjensidige, slik at du får gode rabatter på noen av markedets beste forsikringer. Er du under 35 år, får du flere nye fordeler. Har du gått over i mer voksne rekker, så kan du nyte godt av økt rabatt på bilforsikring.

Nyheter

Podkast: Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.

Nyheter