Nå er lønnsforhandlingene i gang
Hilde Pettersen og Knut Arve Skaalvik i Skolelederforbundet.

Nå er lønnsforhandlingene i gang

Nå er de sentrale forhandlingene i gang. Men hva skal du som medlem i Skolelederforbundet gjøre for å kreve mer lønn i lønnsforhandlinger? Hvordan fungerer egentlig lønnsforhandlingene?

Slik er gangen i lønnsforhandlingene
Hvert år gjennomføres det sentrale lønnsforhandlinger i alle de tariffområdene der Skolelederforbundet har medlemmer, det vil si Staten, KS-området (kommunene/fylkeskommunene) og Oslo kommune. Annethvert år er det hovedoppgjør og mellomoppgjør. I år er det hovedoppgjør og det forhandles om både lønn og teksten i tariffavtalene.

Når de sentrale forhandlingene er ferdige, er det tid for lokale lønnsforhandlinger.

I Staten er det slik at det settes av midler i de sentrale forhandlingene dersom det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger. I høst er det tvilsomt om det blir satt av midler.

I KS-området gjennomføres det lokale lønnsforhandlinger hvert år for de som har sin lønnsdannelse i kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen (HTA). For de som har sin lønnsdannelse i kapittel 4 gjennomføres det lokale lønnsforhandlinger dersom det settes av en pott til det i de sentrale lønnsforhandlingene. Det er bestemt at det blir satt av midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i år.

I Oslo kommune gjennomføres det lokale lønnsforhandlinger dersom det settes av midler til det i de sentrale forhandlingene.

Hva skal du gjøre dersom du vil fremme lønnskrav?

Lokale lønnsforhandlinger foregår i den enkelte kommune/fylkeskommune/virksomhet.

Dersom det blir satt av midler i oppgjøret i Stat vil Skolelederforbundet sende en e-post til alle medlemmer med informasjon og oppfordring om å fremme krav.

I hvert fylke har Skolelederforbundet et fylkeslag som ledes av en fylkeslagsleder. Fylkeslagsleder har ansvaret for gjennomføringen av forhandlingene i sitt fylke. Vi har en rekke forhandlere som forhandler lønn for medlemmer i Skolelederforbundet rundt omkring i kommunene/fylkeskommunene. Du vil få informasjon om lokale lønnsforhandlinger fra ditt fylkeslag. Dersom du ikke får informasjon så henvend deg til fylkeslagsleder/lokallagsleder. Informasjon om hvem dette er finner du på hjemmesidene våre.

I Oslo kommune har fylkeslagsleder ansvar for å informere medlemmer om lønnsforhandlingene dersom det blir satt av midler til lokale lønnsforhandlinger.

Har du spørsmål om lokale lønnsforhandlinger så kontakt din fylkeslagsleder eller

Rådgiver Knut Arve Skaalvik; knut.arve.skaalvik@skolelederforbundet.no

 

Relaterte artikler

Yrkesfag: Hvordan utdanne fagarbeiderne vi trenger?

Fremtidens Norge har et stort behov for håndverkere og fagarbeidere. Samtidig opplever vi at det satses for lite på yrkesfag og praktiske utdanninger i forhold til de akademiske fagene.

Nyheter
Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter