Hovedtariffoppgjøret er over: – God lønnsutvikling er viktig for å beholde, utvikle og rekruttere

Lønnsoppgjøret 2024 er nå avsluttet for våre tariffområder. Årets hovedoppgjør innfridde vårt hovedkrav om en prosentsats som bidrar til reallønnsvekst. Det har også vært forhandlet om tekst i selve Hovedtariffavtalene og i Dok 25.

Stig Johannessen, forbundsleder

Vi ser at våre medlemmer har fordeler av lokale forhandlinger. Vi er opptatt av at hvert medlem og deres arbeidssituasjon danner grunnlaget for en god lønnsutvikling. Våre medlemmer i kapittel 3 og 5 har kun lokal forhandlingsmulighet, og for oss er det svært viktig at kommunen bidrar til god lønnsutvikling for skoleledere. God lønnsutvikling samt gode faglige og personlige utviklingsmuligheter er viktige for å beholde, utvikle og rekruttere ledere til den viktige oppgaven som leder i skolen.

Ledere i skole og barnehage er avgjørende for å nå politiske målsetninger for elevenes læring. Lederne bidrar til dette gjennom sitt daglige arbeid, i samarbeid med elevenes foresatte og skolens personale. Målet er at barn og unge skal ha et godt skolemiljø med høyt læringsutbytte, tilpasset den enkelte elev. Dette er et krevende og svært viktig oppdrag.

Våre medlemmer som er forhandlere og tillitsvalgte er ryggraden i vår arbeidslivspolitikk. Det er i det direkte møtet med arbeidsgiverrepresentantene lokalt at våre forhandlere og tillitsvalgte løser sine oppgaver. Flere kommuner har allerede startet sine egne forhandlinger, i tråd med deres lønnspolitiske prioriteringer.

Forbundet starter i disse dager sine workshops for våre forhandlere, og majoriteten av disse vil bli gjennomført i løpet av de neste ukene. Workshopene har flere funksjoner: de skal legge et grunnlag for årets forhandlinger gjennom gjennomgang av tallmateriale og regelverk, samtidig som deltakerne får dele erfaringer med hverandre.

Vår styrke som forbund ligger i vår innsikt i de vi forhandler for, slik at vi kan bidra til intensjonen med de lokale forhandlingene: en god utvikling av lønns- og arbeidsvilkår som står i forhold til den oppgaven vi er satt til å løse.

Jeg ønsker alle forhandlere lykke til med de kommende forhandlingene!

Relaterte artikler

Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter

Frustrasjon og validering i skolehverdagen

Vi fødes alle med følelser, men uten ferdighetene til å regulere eller forstå dem. Som skoleledere, foreldre og lærere, har vi en viktig rolle i å hjelpe barn til å håndtere disse følelsene på en sunn måte.

Nyheter