Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Jorunn Gilje Blomvik, sentralstyremedlem

Jeg er virksomhetsleder i barnehage. Noen kaller seg også styrer, daglig leder eller lignende. «Kjært barn har mange navn». Kanskje vi skulle enes om et felles begrep? Nå er jeg litt på viddene, det var ikke dette jeg ønsket å skrive om denne gang. Det får bli ved neste anledning.

Lønnsforhandlingene – hvordan blir det i år? Blir det denne gang en reell økning som er større enn prisveksten?

Når man ser på frontfaget, som forhandles før de øvrige overenskomstene og er retningsgivende for øvrige tariffområder, kan det i år love godt for forhandlingene. Kanskje vi dette året får mer en prisveksten, altså en reallønnsøkning som møter prisøkningen i samfunnet.

I barnehagen har vi pedagogiske ledere som er i kapittel 4, som det nå skal forhandles for. Vi har en stor utfordring som allerede gjør seg gjeldende, nemlig å rekruttere barnehagelærere. Det er få søkere til studiet er halvert. Vi har også få søkere med godkjent utdannelse til stillingene. Dette er også et økende problem i Europa der flere land melder om at det er vanskelig å rekruttere. Jeg var nettopp på nordisk konferanse, der Danmark meldte om samme utfordring.

Skal vi klare å rekruttere og opprettholde barnehager med god kvalitet, må lønnen til barnehagelæreren økes! Vi ser at sykepleiere, som også har en utdannelse på bachelornivå, har fått økt lønn. De ligger nå høyere enn barnehagelærere. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Under pandemien oppdaget vi at barnehagene er samfunnsviktige i samfunnet. Hva har endret seg nå? Har vi allerede glemt at de må ta seg av barna, så foreldrene står fri til å gjøre samfunnskritiske arbeidsoppgaver?

Jeg siterer Thomas Nordahl: «Hver krone investert i barnehage, er en god investering». Nå må det handles, og lønnen til barnehageansatte må økes. Slik kan vi få ansatte med rett kompetanse, utdannelse og ansatte som er anerkjent i samfunnet, har motivasjon for arbeidet og ikke minst har de rette verdiene og holdningene til barn og mennesker.

Lønnsøkning til barnehagelærere NÅ! La dét bli vårens vakreste eventyr.

Relaterte artikler

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter

Forskningsprosjektet HeaLS ønsker flere skoler velkommen

Skolelederforbundet samarbeider med blant annet Universitetet i Oslo og NIFU om forskningsprosjektet HeaLS – om folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen. Har du lyst til at din skole også skal være med?

Nyheter