Kvalitetsutviklingsutvalgets andre delrapport er her

Kvalitetsutviklingsutvalgets andre delrapport er her

Kvalitetsutviklingsutvalget leverte 13. november sin andre delrapport, Et nytt system for kvalitetsutvikling, til kunnskapsministeren. Det er mange gode vurderinger i dokumentet, og nå vil vi involvere hele Skolelederforbundet og drøfte våre synspunkter på de ulike forslagene.

Kvalitetsutviklingsutvalget har gjennom de siste 19 månedene klarlagt nå situasjons- og kunnskapsgrunnlaget og i delrapport II kommer de med flere anbefalinger. Utvalget foreslår et nytt kvalitetsutviklingssystem som skal sikre elevenes læring og trivsel og bidra til likeverdighet i opplæringen. Det nye systemet skal legge til rette for samarbeid og tillit mellom aktørene og samspill mellom elever og lærere.

Skolelederforbundet har vært representert i utvalget med rektor Bjørn Furulund fra Marker skole. Det at vi som forbund får plass i disse utvalgene bidrar til å løfte frem ledelse som del av helheten, noe også denne rapporten tydelig peker på.

Les rapporten her

Et av utvalgets hovedgrep er foreslå en forskriftsfesting av jevnlige kvalitetsdialoger mellom kommuner, fylkeskommuner og skoler. Utvalget trekker frem at i disse dialogene skal aktørene i skolen sammen fortolke, vurdere og ta i bruk kunnskap og informasjon fra systemet.

Videre er det forslag om flere endringer i forhold til verktøy som nasjonale myndigheter skal tilby for å støtte kvalitetsutviklingsarbeidet. De foreslår blant annet en ny skolemiljøundersøkelse (og avvikling av dagens elevundersøkelse), verktøy for å følge opp alvorlige hendelser i skolemiljøet, utvikling av nye læringsstøttende prøver (og avvikling av dagens nasjonale prøver) til bruk i det faglige pedagogiske arbeidet, samt ordninger for å sikre kvaliteten på standpunktkarakterene, kompetansebehov hos lærere, ledere og skoleeiere for å nevne noen av forslagene.

Det er mange gode vurderinger i dette dokumentet og det er bra at det har vært uenighet om enkelte forslag, da dette gir oss godt grunnlag for å drøfte forbundets synspunkter på de ulike forslagene. Vi vil involvere organisasjonen på en egnet måte slik at våre standpunkter til rapportens forslag er godt forankret.

NOU-en vil nå bli sendt ut på høring, og som del av denne høringsprosessen planlegges det høringskonferanser i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø i uke 3 og 5. KD vil komme tilbake til invitasjon til disse.

Relaterte artikler

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter

Bli med på virtuell workshop om skoleledelse den 19. mars

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks frittstående virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa. Den andre workshopen i serien holdes på tirsdag den 19. mars, klokken 13.00 – 14.30. Tittelen […]

Nyheter