Kvalitetsutviklingsutvalgets andre delrapport er her

Kvalitetsutviklingsutvalgets andre delrapport er her

Kvalitetsutviklingsutvalget leverte 13. november sin andre delrapport, Et nytt system for kvalitetsutvikling, til kunnskapsministeren. Det er mange gode vurderinger i dokumentet, og nå vil vi involvere hele Skolelederforbundet og drøfte våre synspunkter på de ulike forslagene.

Kvalitetsutviklingsutvalget har gjennom de siste 19 månedene klarlagt nå situasjons- og kunnskapsgrunnlaget og i delrapport II kommer de med flere anbefalinger. Utvalget foreslår et nytt kvalitetsutviklingssystem som skal sikre elevenes læring og trivsel og bidra til likeverdighet i opplæringen. Det nye systemet skal legge til rette for samarbeid og tillit mellom aktørene og samspill mellom elever og lærere.

Skolelederforbundet har vært representert i utvalget med rektor Bjørn Furulund fra Marker skole. Det at vi som forbund får plass i disse utvalgene bidrar til å løfte frem ledelse som del av helheten, noe også denne rapporten tydelig peker på.

Les rapporten her

Et av utvalgets hovedgrep er foreslå en forskriftsfesting av jevnlige kvalitetsdialoger mellom kommuner, fylkeskommuner og skoler. Utvalget trekker frem at i disse dialogene skal aktørene i skolen sammen fortolke, vurdere og ta i bruk kunnskap og informasjon fra systemet.

Videre er det forslag om flere endringer i forhold til verktøy som nasjonale myndigheter skal tilby for å støtte kvalitetsutviklingsarbeidet. De foreslår blant annet en ny skolemiljøundersøkelse (og avvikling av dagens elevundersøkelse), verktøy for å følge opp alvorlige hendelser i skolemiljøet, utvikling av nye læringsstøttende prøver (og avvikling av dagens nasjonale prøver) til bruk i det faglige pedagogiske arbeidet, samt ordninger for å sikre kvaliteten på standpunktkarakterene, kompetansebehov hos lærere, ledere og skoleeiere for å nevne noen av forslagene.

Det er mange gode vurderinger i dette dokumentet og det er bra at det har vært uenighet om enkelte forslag, da dette gir oss godt grunnlag for å drøfte forbundets synspunkter på de ulike forslagene. Vi vil involvere organisasjonen på en egnet måte slik at våre standpunkter til rapportens forslag er godt forankret.

NOU-en vil nå bli sendt ut på høring, og som del av denne høringsprosessen planlegges det høringskonferanser i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø i uke 3 og 5. KD vil komme tilbake til invitasjon til disse.

Relaterte artikler

Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter

Frustrasjon og validering i skolehverdagen

Vi fødes alle med følelser, men uten ferdighetene til å regulere eller forstå dem. Som skoleledere, foreldre og lærere, har vi en viktig rolle i å hjelpe barn til å håndtere disse følelsene på en sunn måte.

Nyheter