Russetiden bør flyttes til etter eksamen
Forbundsleder Stig Johannessen. (Foto: Ole Alvik)

Russetiden bør flyttes til etter eksamen

Skolelederforbundet støtter kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sitt forslag om å flytte eksamen på videregående til før 17. mai.

Nordtun bekreftet mandag overfor Nettavisen hun ønsker å framskynde skriftlig eksamen på videregående skoler fra og med 2026 av.

– Mitt inntrykk er at det kan være mulig å få til på en måte som gjør at elevene fortsatt lærer det de skal, og kanskje til og med får bedre sammenheng i læringen, sier Nordtun.

Fra før av jobber regjeringen med å flytte russefeiringen til etter eksamen. Overfor Stavanger Aftenblad forteller kunnskapsministeren at hun vil at russefeiringen skal starte på nasjonaldagen.

– Løsningsorienterte
Nordtun sier hun har hatt flere samtaler med Utdanningsdirektoratet og embetsverket i departementet om saken.

– Det er viktig for meg å understreke at det er mange hensyn og ulike interesser som må ivaretas for at vi skal få dette til. Eksamensavviklingen i Norge er svært kompleks, men jeg opplever at alle aktører er løsningsorienterte i de samtaler jeg har hatt hittil, sier Nordtun i en kommentar til NTB.

Med dagens regelverk trekkes elevene i videregående skole til skriftlig eksamen den 15. mai. Samtidig avsluttes russefeiringen 17. mai.

I 2017 fikk den forrige regjeringen gjennomført en utredning av skoleåret i videregående skoler. Ekspertgruppen frarådet å flytte eksamen til før 17. mai.

– En samlet arbeidsgruppe mener at det er feil å ta hensyn til russefeiringen når skoleåret og eksamensperioden skal planlegges og viser blant annet til at en tidligere eksamensperiode vil gi kortere opplæringstid og gjøre det vanskelig å utnytte hele skoleåret, skrev de i sin konklusjon.

– Har sklidd voldsomt ut
Støre-regjeringen har tidligere lansert flere tiltak for å stramme inn på russetiden. I tillegg til flytting av feiringen vurderer de forbud mot ekskluderende russeklær og har bedt Vegvesenet om å se på forbud mot enkelte typer russebusser.

Kunnskapsministeren har sagt at regjeringen må være litt festbrems.

– Det har sklidd voldsomt ut. De siste årene har vi sett mange eksempler på at mange blir ekskludert fra russefeiringen og fra fellesskapet. Sånn kan vi ikke ha det. Det er vi nødt til å gjøre noe med, sa Nordtun til NTB før jul.

Regjeringen har satt i gang et bredt arbeid i fylkeskommunene med navnet «Endret avgangsmarkering 2026». Det er fylkeskommunene som har ansvar for de videregående skolene.

En gjennomgang NTB gjorde blant opplæringsledelsen i alle fylkene i mars, viste at mange av fylkene ønsker å flytte russetiden og gjøre flere endringer i feiringen.

Støttes av Skolelederforbundet

– Kunnskapsministerens beslutning om at skriftlig eksamen for VG 3 skal være gjennomført før 17. mai er en viktig og riktig beslutning som vi støtter fullt ut , sier leder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

– Skolen skal være et godt sted å lære og utvikle seg for alle. Avgangsmarkeringer bør ha en tydelig avslutningsdato, og den bør legges etter skriftlig eksamen. Det er også viktig å gjøre grep som gir en mer inkluderende avgangsmarkering, sier Stig Johannessen.

Han ser positivt på at Statsråden også varsler en helhetlig gjennomgang av eksamen og hvordan denne skal organiseres og gjennomføres.

– Skolelederforbundet har over mange år deltatt i ulike utredninger og pekt på behovet for å gjøre endringer. Utviklingen vi ser innen teknologi og KI forsterker behovet for å avklare eksamenens rolle. Et helhetlig og fremtidsrettet vedtak har vært ønsket i mange år og vi håper at en denne gang «tørr» å tenke helt nytt innen rammen av den vedtatte Overordnede del og LK 20!

 

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter