Krever et nasjonalt løft for ledere i oppvekstsektoren
Stig Johannessen og Mona Søbyskogen i Skolelederforbundet.

Krever et nasjonalt løft for ledere i oppvekstsektoren

SFS 2213 forhandlingene er i gang på hos KS Kommunesektorens organisasjon. Skolelederforbundet krever et nasjonalt løft for ledere i oppvekstsektoren.

Skolelederforbundet la den 1. desember frem sine krav ved oppstarten av forhandlingene om SFS 2213. Skolelederforbundet støtter og ser det som avgjørende at lærerne løftes frem og gis et godt omdømme, gode arbeidsbetingelser og en god lønnsutvikling. Men det mangler et nasjonalt løft for lederne.

Skolelederforbundet krever at avtalen bør klargjøre forholdene i begrepet forsvarlige arbeidsvilkår forstått som leders kontrollspenn, handlingsrom og støttefunksjoner som gir leder rom for å prioritere pedagogisk utviklingsarbeid.

– Vi ser en bekymringsfull utvikling i forhold til lønnsutvikling for ledere. I vår nylige lønnsstatistikk viser det seg at flere ledere tjener vesentlig mindre enn de er satt til å lede. Dette er en utvikling som Skolelederforbundet er klare på må snus, sier leder av Skolelederforbundet Stig Johannessen.

Relaterte artikler

Yrkesfag: Hvordan utdanne fagarbeiderne vi trenger?

Fremtidens Norge har et stort behov for håndverkere og fagarbeidere. Samtidig opplever vi at det satses for lite på yrkesfag og praktiske utdanninger i forhold til de akademiske fagene.

Nyheter
Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter