Krever et nasjonalt løft for ledere i oppvekstsektoren
Stig Johannessen og Mona Søbyskogen i Skolelederforbundet.

Krever et nasjonalt løft for ledere i oppvekstsektoren

SFS 2213 forhandlingene er i gang på hos KS Kommunesektorens organisasjon. Skolelederforbundet krever et nasjonalt løft for ledere i oppvekstsektoren.

Skolelederforbundet la den 1. desember frem sine krav ved oppstarten av forhandlingene om SFS 2213. Skolelederforbundet støtter og ser det som avgjørende at lærerne løftes frem og gis et godt omdømme, gode arbeidsbetingelser og en god lønnsutvikling. Men det mangler et nasjonalt løft for lederne.

Skolelederforbundet krever at avtalen bør klargjøre forholdene i begrepet forsvarlige arbeidsvilkår forstått som leders kontrollspenn, handlingsrom og støttefunksjoner som gir leder rom for å prioritere pedagogisk utviklingsarbeid.

– Vi ser en bekymringsfull utvikling i forhold til lønnsutvikling for ledere. I vår nylige lønnsstatistikk viser det seg at flere ledere tjener vesentlig mindre enn de er satt til å lede. Dette er en utvikling som Skolelederforbundet er klare på må snus, sier leder av Skolelederforbundet Stig Johannessen.

Relaterte artikler

Opplæringslov, hovedtariffoppgjør og kompetanseheving

Vi er inne i en travel periode i skolen. Det er mye som skjer på en gang. Altfor mye til å nevne alt, men noen av sakene kan ikke nevnes for ofte.

Nyheter

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter