Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister
Kari Nessa Nordtun (Foto: Kunnskapsdepartementet)

Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister

Kari Nessa Nordtun (Ap) overtar som kunnskapsminister etter Tonje Brenna, som overtar posten som arbeids- og sosialminister etter partikollega Marte Mjøs Persen (Ap).

Kari Nessa Nordtun (37 år) var ordfører i Stavanger fra 2019 til 2023. Hun måtte gå av etter høstens kommunevalg, men fikk æren av å være en av få Ap-topper som klarte å øke partiets oppslutning i valget, skriver NTB i en nyhetsmelding.

–  Skolelederforbundet gratulerer Kari Nessa Nordtun med utnevnelse som ny statsråd i Kunnskapsdepartementet. Vi vil samtidig takke for godt samarbeid med Tonje Brenna og øvrig politisk ledelse disse to årene vi legger bak oss, sier forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Forbundsleder Stig Johannessen. (Foto: Ole Alvik)

Kari Nessa Nordtun er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet som advokat for advokatfirmaet Sjødin, Meling & Co, og deretter for advokatfirmaet Elden DA. Hun var blant annet bistandsadvokat for fornærmede og etterlatte i 22. juli-saken.

Må styrke profesjonsutdanningene

Nortun har vært folkevalgt i Stavanger bystyre siden 2011. Hun har vært medlem av formannskapet i Stavanger fra 2013, kommunalutvalget fra 2015 og kommunalstyret for byutvikling i Stavanger fra 2015. Fra januar 2017 var hun gruppeleder for Stavanger Arbeiderpartis bystyregruppe.

– Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid om utviklingen av våre sektor til det beste for barn og unge. Vi ønsker blant annet å styrke profesjonsutdanningene og ordningen for etter- og videreutdanning for de ansatte i vår sektor, med et særlig fokus på utvikling av ledere i barnehage og skole. Kompetente ansatte i skole og barnehage er en viktig faktor for at vi skal lykkes med vårt oppdrag, sier Stig Johannessen.

Relaterte artikler

Ny hovedavtale for KS for 2024-25

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune forhandler om Hovedavtalen med KS. Hovedavtalen er nå reforhandlet med få endringer. Partene er enige om enkelte endringer i avtalens del B og del C. Den nye hovedavtalen for KS-området gjelder fra 01.01.2024 til 31.12.2025. – Hovedavtalen er et viktig for de tillitsvalgte, den […]

Nyheter | Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv

Takk for tilliten og inspirasjonen

Torsdag 30.11 ble Dronning Sonjas skolepris delt ut, og jeg må benytte denne anledningen til å takke for oppdraget og tilliten til å få delta på juryarbeidet denne høsten. Mange solide kandidater fra vårt langstrakte land var blant de nominerte. Å lese beskrivelsen av all den solide praksisen hos de nominerte bekrefter at dette er vi gode på i norsk skole.

Nyheter | Skolelederforbundet

Tre nye lokallag i Agder

Denne uka var det medlemsmøte i Skolelederforbundet Agder, hvor medlemmene blant annet fikk presentert Skolelederforbundets rapport «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet» ved to av forskerne fra Universitetet i Agder, Morten Øgård og Connie Bylund Salvesen. På møtet hadde vi også gleden av å etablere tre nye lokallag i Agder: Lindesnes, Agder Øst og […]

Nyheter | Skolelederforbundet