Hvorfor gjør gutter det dårligere enn jenter på skolen, og hva kan vi gjøre med det?
Fartein Ask Torvik, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og Liza Reisel, seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning, byr på god og nyansert diskusjon rundt kjønnsforskjeller i norsk skole. (Foto: Fredrik Solli Wandem, SpedAims).

Hvorfor gjør gutter det dårligere enn jenter på skolen, og hva kan vi gjøre med det?

En rapport fra 2019 viser tydelige kjønnsforskjeller i det norske utdanningssystemet, og guttene kommer klart dårligst ut. Hva kommer det av at guttene gjør det så mye dårligere enn jentene på skolen? Og er dette egentlig et problem når menn allikevel tjener mest, eier mest og sitter i flere makt- og lederposisjoner?

I februar 2019 la Stoltenbergutvalget fram rapporten «Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp». Rapporten viste tydelige og systematiske forskjeller i skoleprestasjoner mellom gutter og jenter på alle nivåer i utdanningsløpet.

I kjølvannet av denne rapporten har det oppstått mye debatt og delte meninger rundt kjønnsforskjellene i norsk skole, og flere andre prosjekter og utvalg har forsøkt å finne årsaker, konsekvenser og mulige løsninger. Blant disse finner vi forskningsprosjektet HealthGap hos Folkehelseinstituttet og Determined to succeed, som er ledet av Institutt for samfunnsforskning.

Podkasten «Det virker!» er produsert av SpedAims – Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Nord Universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger. De har hatt besøke av forskere fra begge disse prosjektene. Podkasten kan du høre her.

Gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen. Hvorfor er det slik? Hvilke konsekvenser har dette for gutter og menn? Og hva kan vi gjøre med det? (Foto: Unsplash)

Relaterte artikler

Yrkesfag: Hvordan utdanne fagarbeiderne vi trenger?

Fremtidens Norge har et stort behov for håndverkere og fagarbeidere. Samtidig opplever vi at det satses for lite på yrkesfag og praktiske utdanninger i forhold til de akademiske fagene.

Nyheter
Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter