Hvorfor gjør gutter det dårligere enn jenter på skolen, og hva kan vi gjøre med det?
Fartein Ask Torvik, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og Liza Reisel, seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning, byr på god og nyansert diskusjon rundt kjønnsforskjeller i norsk skole. (Foto: Fredrik Solli Wandem, SpedAims).

Hvorfor gjør gutter det dårligere enn jenter på skolen, og hva kan vi gjøre med det?

En rapport fra 2019 viser tydelige kjønnsforskjeller i det norske utdanningssystemet, og guttene kommer klart dårligst ut. Hva kommer det av at guttene gjør det så mye dårligere enn jentene på skolen? Og er dette egentlig et problem når menn allikevel tjener mest, eier mest og sitter i flere makt- og lederposisjoner?

I februar 2019 la Stoltenbergutvalget fram rapporten «Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp». Rapporten viste tydelige og systematiske forskjeller i skoleprestasjoner mellom gutter og jenter på alle nivåer i utdanningsløpet.

I kjølvannet av denne rapporten har det oppstått mye debatt og delte meninger rundt kjønnsforskjellene i norsk skole, og flere andre prosjekter og utvalg har forsøkt å finne årsaker, konsekvenser og mulige løsninger. Blant disse finner vi forskningsprosjektet HealthGap hos Folkehelseinstituttet og Determined to succeed, som er ledet av Institutt for samfunnsforskning.

Podkasten «Det virker!» er produsert av SpedAims – Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Nord Universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger. De har hatt besøke av forskere fra begge disse prosjektene. Podkasten kan du høre her.

Gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen. Hvorfor er det slik? Hvilke konsekvenser har dette for gutter og menn? Og hva kan vi gjøre med det? (Foto: Unsplash)

Relaterte artikler

Sammen må vi styrke elevenes kunnskap i matte, lesing og naturfag

Pisa undersøkelsen som kom i dag, føyer seg inn i rekken av undersøkelser som viser at elevene våre skårer dårlig på matte, lesing og naturfag. Utviklingen går dessverre i feil retning. –  Vi har pekt på behovet for at skolene får tilstrekkelig med ressurser for å kunne gi opplæring av høy kvalitet, sier leder av […]

Nyheter

Må sikre nok ledelsesressurser i SFO

Statsbudsjettforlik mellom regjeringen og SV er i havn og diskuteres og vedtas på Stortinget i dag.

Nyheter

Kronprins Haakon delte ut skolepris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole fikk Dronning Sonjas skolepris 2023 for sitt grundige arbeid med inkludering og likeverd. Prisen ble utdelt av Kronprins Haakon.

Nyheter